Forum for europæiske mindretal

Ideen om at oprette et forum for europæiske mindretal (FEM) opstod i forbindelse med en think tank, som blev afholdt i Berlin i 2012 (med støtte fra Danmark), og p.t. arbejdes der videre på denne ide.


Den grundlæggende tanke bag:


I over tre år har diskussionen om Europas fremtid stået i krisens tegn. Den Europæiske Union har med sin „Europa 2020“-strategi sat en dagsorden med fokus på vækst som vej ud af krisen. Alle aktører i samfundet er forpligtede til at bidrage til løsningen af problemerne. Dette gælder også for det ofte citerede europæiske civilsamfund.

Mindretallene i Europa – som har omkring 100 millioner europæere som medlemmer – ønsker med oprettelsen af et "forum for europæiske mindretal" at yde deres bidrag til at bekæmpe krisen. Europas mindretal udgør et potentiale, som hidtil hverken har været tilstrækkeligt kendt eller udnyttet. Forummet for europæiske mindretal (FEM) har sat sig det mål at gøre denne ressource både synlig og brugbar. Merværdien ved mindretallene har mange ansigter og kan gøre en væsentlig forskel på en række politiske og samfundsmæssige områder. Det europæiske forums fokusområder vedrører de økonomiske, sociale, kulturelle og territoriale sammenhænge. Endvidere indgår det gældende charter om grundlæggende rettigheder i henhold til Lissabontraktaten som en vigtig komponent i dette forum. Forummets grundparametre er en styrkelse af civilsamfundet i hele Europa og en paneuropæisk offentlighed som et regionernes Europa.   Initiativet til oprettelse af et forum for europæiske mindretal (FEM) blev taget af FUEN.

Partnerorganer er ungdomsorganisationen for de europæiske mindretal (JEV) og Regionsudvalget. Det danske folketing har bidraget med den første finansielle støtte til projektet. Der er på nuværende tidspunkt allerede taget de første konkrete skridt i form af en undersøgelse af mulighederne for et etablere en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) eller lancering af et europæisk borgerinitiativ, den planlagte etablering af et "Mindretalshus" og åbningen af et kontor i Bruxelles.


Fokusområder

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr