SIYASI KATILIM

Siyasi Katılım

 

AYNI SEVİYEDE DİYALOG VE TEMSİLA


zınlıkların taleplerinin savunucusu olarak FUEN: Brüksel'de temsilcilik ve Avrupa Parlamentosu’nda Diyalog Forumu


FUEN, Avrupa azınlıklarının kimlik, dil, kültür, hak ve kendine münhasır özelliklerinin idamesi ve desteği için uğraşı verir. Yerli ve ulusal azınlıkların da dahil edilmesiyle sağlanacak bir Avrupa sivil toplumunun aktif olarak şekillendirilmesinden yanadır. 

Avrupa azınlıklarının bu çatı birliği, azınlıkların bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa düzeyindeki menfaatlerini savunur. FUEN, azınlık taleplerinin, özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Tşkilatı (OSCE) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde savunucusudur. FUEN, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı ve Birleşmiş Milletler nezdinde ise istişari statüye haizdir. 

FUEN, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile birlikte Avrupa Diyalog Forumu'nu hayata geçirmiştir. Amacı, azınlıkların menfaatlerine ilişkin bir diyalog ve temas komitesinin doğrudan Avrupa Parlamentosu'nda oluşturulmasıdır.


 

 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf