Interreg4A

INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Programı Lizbon sürecini ve Avrupa Birliği'ni 2010 yılına kadar rekabete dayanıklı, dinamik bir bilimsel temele sahip ekonomik bölge haline getirip, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevre temizliği yönünden devamlılığını garantilemeyi ön gören Göteburg hedeflerini destekler.

Strateji

INTERREG 4 A Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N. Programı için önemli olan husus, mevcut fonksiyonel örgütlenme şebekesini ve koperasyonları geliştirmek ve böylece somut aktivitelerle sınırlara yakın olan bölgeler arasındaki uyumun devamını ve gelişimini sağlamaktır. Toplumsal hayatın tüm bölümlerine inhisar eden sınırlara arası aktiviteler paletinden geçerli düzenlemeler çerçevesinde istifade edilmesi bu ışık penceresinden bakıldığında çok önem arzeder.

INTERREG 4 A Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N. Programı daha fazla yeniliği, teknolojiyi, ekonomik işbirliğini, devamlılığı ve insani imkanları göz altında tutar. Buna göre açık olan şey, INTERREG 4 A Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N. Programı ile ulusal, bölgesel ve yerel stratejiler arasında sağlanacak kombine etkiyle birlikte devamlılık arzedecek bir büyümenin ve de farklı aktiviteler arasında bir bağlantı ve sinerjiyi mümkün olduğu kadar sağlayabilmektir.

Kaynak: http://interreg4a.de/wm229960

 

 

 

 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf