DESTEK VERENLER

''Azınlıklar Evi'' projesi aşağıda adı geçen kurumlarca desteklenmektedir: 

Interreg4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
Schleswig-Holstein Eyalet Hükümeti
Sydslesvigudvalget


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf