AZINLIKLAR EVİ

Avrupa çatı kuruluşu FUEN’in Alman Kuzey Silezya Birliği (BDN) ve Güney Silezya Birliği (SSF) ile müşterek projesinin amacı, Flensburg ve Alman-Danimarka sınır bölgesini azınlık talepleri için başvuru mercii olarak oluşturmaktır. INTERREG Projesi kapsamındaki ''Azınlıklar Evi'' ile Alman-Danimarka sınır bölgesinin bir nevi azınlıklar örnek bölgesi olarak pozisyon almasına uğraş verilmektedir. Bu bölge, Alman-Danimarka sınır bölgesinin tarihsel geleneğinden ve de sınırlar ötesi işbirliğinden gelişen bir bölgedir. ''Azınlıklar Evi'' adlı yapıt çalışmaları, bilgilendirme ve dökümantasyon merkezi şeklinde adeta bir ''deniz feneri'' olarak sonuçlandırılmalı ve yan tedbirlerle aynen bir beyin takımı gibi, bir aksiyon planına ve bir sempozyumla bağlantılı olmalıdır. Azınlıklar Evi azınlıklarla ilgili sorular ve bilgi iletimi doğrultusunda, Alman-Danimarka Sınır bölgesinde ve Avrupa'da başvuru mahalli olarak hizmet vermelidir. Azınlıklar Evi'nin Flensburg şehrinde ve sınır ötesi bölgelerde halk tarafından benimsenmesi ve temelini atması önemli bir taleptir. Azınlıklar Evi fiziksel olarak Flensburg şehrinde, Norderstrasse 78 adresinde inşa edilecektir. Projenin bunun dışında kalan amaçları, azınlıkların mevcut kaabiliyetlerinin Alman-Danimarka sınır bölgesinde, Avrupa'daki angajmanlarının standart faktörlerinin geleceğe matuf gelişiminde ve Alman-Danimarka sınır bölgesinin piyasa pazarlamasında istifadesi olmalıdır. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf