AVRUPA AZINLIKLARI FORUMU

Avrupalı Azınlıkları Forumu'nun (FEM) kurulması fikri, 2012 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilen ve Danimarka tarafından desteklenen bir think tank (beyin takımı) etkinliği sırasında ortaya çıkmış olup halen daha da geliştirilme aşamasındadır.

Temel Düşünce:

Avrupa'nın geleceği hakkındaki tartışma üç yılı aşkın bir süreden beri bir krizin etkisinde kalmıştır. Avrupa Birliği, ''Avrupa 2020'' Stratejisi ile büyüme yoluyla bu krizden çıkılabilineceğini kanıtlayacak bir ön gündemi sunmuştur. Toplumun tüm aktörlerinin bu sorunun çözümüne katılması gerekmektedir. Buna, sık sık bahsedilen Avrupa sivil toplumu da dahildir. Nüfusu yaklaşık 100 milyona ulaşan Avrupa azınlıkları bir ''Avrupa Azınlıklar Forumu''nun kurulması ile birlikte bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak istemektedirler. Avrupa azınlıkları, bugüne kadar ne yeterince bilinen ne de yeterli derecede istifade edilen bir potansiyele sahiptirler. Avrupalı Azınlıklar Forumu (EMF) bu kaynakları belirgin ve kullanılabilir hale getirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Azınlıkların katma değeri kapsamlı bir alana inhisar etmekte olup sayısız siyasi ve toplumsal alanlarda önemli bir katkı sağlayabilecek konumdadır. Avrupa Forumu'nun odak noktaları, ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel ilgi alanlarıdır. Lizbon Antlaşması'ndan bu yana geçerli olan Temel Haklar Şartı da de önemli bir kılavuz mahiyeti arzeder. Tüm Avrupa sivil toplumunun güçlendirilmesi ve bölgeler Avrupası anlamında bir pan Avrupa kamuoyu oluşturulması bu hareketın temel parametreleridir. Avrupa Azınlıklar Forumu'nun (FEM) oluşturulma inisiyatifi FUEN tarafından başlatılmış olup ortakları Avrupa Halkları Gençliği (YEN) ve Bölgeler Komitesi’dir. Buna ilk finansal destek Danimarka Parlamentosu tarafından gelmiştir. Avrupa Bölgesel İşbirliğı Grubu (EGTC) veya Avrupa çapında bir vatandaşlar girişimi başlatılma imkanları ile planlanmış bir ''Avrupa Azınlıklar Evi'' oluşturulması ve de Brüksel'de bir ofis açılması imkanlarının gözden geçirilmesini takiben bu konuda şimdiden somut adımlar atılmış bulunmaktadır.

 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf