FUEN bünyesindeki çalışma grupları

FUEN çatısı altında üç çalışma grubu bulunmaktadır. Alman Azınlıkları Çalışma Grubu, Slav Azınlıkları Çalışma Grubu ve Türk Azınlıkları Çalışma Grubu.

FUEN bünyesinde 20'den fazla Alman, 20'den fazla Slav ve 9 Türk azınlığı aktif haldedir.

FUEN ayrıca, Avrupa'da yaşayan Alman azınlıklara ait bir bilgilendirme platformu olan AGDM web portalını da yürütmektedir.

Çalışma grupları yılda bir kez, değişmeli olarak FUEN'in üye kuruluşları tarafından düzenlenen bir toplantı vesilesiyle bir araya gelmektedirler.

AGDM Web Portalı

Slav Azınlıklar

Türk azınlıkları çalışma grubunun ilk toplantısına ilişkin basın bildirisi

Non-Kinstate Minorities

 

Speaker of the Working Groups

Working Group of German Minorities: Bernard Gaida

Working Group of Slavic Minorities: Bernhard Ziesch

Working Group of Turkic Minorities: Halit Hapib Oglou

Working Group of Non-Kinstate Minorities: Daniel Alfreider


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf