FUEN BAŞKANLIK DİVANI

FUEN BAŞKANLIK DİVANI 2016-2019

• Başkan  Lorant Vincze, Romanya'da Yaşayan Macar Azınlığı Demokratik Birliği Uluslararası Sekreteri/Romaniai Magyar Demokrata Szövetseg (RMDSZ), Romanya’daki Macar Azınlığı lorant.vincze@fuen.org

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider, Güney Tirol Halk Partisi (SVP), İtalya Güney Tirol’deki Alman Azınlığı daniel.alfreider@fuen.org

 

 

 

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Bernhard Ziesch, Lüzas Sorbları Birliği - Domowina eski Sorumlu Müdürü, Almanya Lüsas’daki Sorb Azınlığı bernhard.ziesch@fuen.org

 

 

 

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Alman Kuzey Silezya Birliği (BDN), Danimarka'daki Alman Azınlığı toft@fuen.org

 

 

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Olga Martens, Alman Kültürü Uluslararası Birliği (IVDK) başkan Yardımcısı, Rusya'daki Alman Azınlığı olga.martens@fuen.org

 

 

 

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Dieter Paul Küssner, Güney Silezya Birliği (SSF) Başkanı, Almanya'daki Dan Azınlığı dieter.kuessner@fuen.org

 

 

 

 

 

 

 

• Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlou, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı, Yunansiatan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı halit.habipoglu@fuen.org

 

 

 

 

 

 

• Avrupa Halkları Gençliği (YEN) Başkanı Giuanna Beeli giuanna.beeli@yeni.org

 

 

 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf