''BATI BALKANLARDAKİ AZINLIKLAR'' ADLI PROJE ÜSKÜP'TE YAPILAN BİR KAPANIŞ KONFERANSI İLE SONA ERDİ.

- Basın Bildirileri

''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' adlı proje başarılı geçen iki yılın ardından 1 Şubat 2018 tarihinde Üsküp'teki   kapanış konferansı formasyonu içinde son buldu. Anılan konferansın temel arzusu, tüm proje ortaklarını ve uluslararası ilgi gruplarını bir masa etrafında toplayarak, başarılı bilgi transferinin merkezi unsurları ve sonuçları hakkında görüşmelerini sağlamaktı.

Proje sonuçlarından en önemli olanları; Bijeljina'da (Bosna Hersek) bir azınlık sorumlular bürosunun kurulması, Kuzey Diyalog Formu'ndan esinlenerek Tetovo'da (Makedonya) sosyal diyalog ve koperasyonu için bir platform temini, gözlemleme alıştırmaları ve Roma ve Aşkalılar için Ferizaj/Urosevac ve Prizren‘de (Kosova) bir eylem planının pratiğe geçirilmesiydi. Projenin tüm sonuçları kısa bir süre önce  neşredilen, Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki Azınlıkların Durumu adlı el kitabının yardımıyla derlenmiş ve Schleswig-Holstein Eyaleti'nde olumlu pratik örnek ve modellerle teçhiz edilmiştir.

Bu proje,  Schleswig-Holstein Bölgesi'nden Batı Balkanlara kadar uzanan, belediyeler ve (esas itibariyle Roma olmak üzere) bölgedeki 5 ülkenin sivil toplum kuruluşları arasında beraberce mütemadi ve uzun soluklu gerçekleştirilen iş birliği ile oluşan bir bilgi transferi için atılmış başarılı bir adımdı.

FUEN bu proje sayesinde yeni bakış açıları elde etmiş oldu. Fikir verici ve de kapasite inşa edici rolümüzün yanısıra ayrıca, Batı Balkanlardan gelen heyeti Flensburg'ta karşılayarak  hoşgeldiniz demiş ve her iki bölge arasında köprü kurucu sıfatıyla aktif görev ifa etme imkanı bulmuş olduk. FUEN Ailesi'nin Batı Balkanlardaki ülkelerden gelen dört yeni Roma üye organizasyonunun katılımıyla büyüdüğünü görmek bizleri fazlasıyla sevindirmiş oldu.

FUEN Kuruluşu, bu projeye katılan tüm proje ortaklarına ve de ilgi guruplarına candan teşekkür etmek ister.

Burada Üsküp'te gerçekleştirilen kapanış konferansına dair bazı resimleri bulacaksınız.

Burada Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki azınlıkların durumu hakkındaki el kitabını okuyabilirsiniz.

Bu proje Federal-Eyaletler-Pilot Programı'nın bir parçası olup,  Uluslararası İşbirliği İçin Alman Topluluğu (GIZ), Azınlık Sorunları Avrupa Merkezi (ECMI) ve  BMZ (Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Bakanlığı)  adına Avrupa Ülkeleri Federal Birliği adlı proje ortakları tarafından gerçekleştirilmiştir.  Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanlık Kançılaryası projenin finansmanını birlikte karşılamıştır. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf