MINORITY SAFEPACK INITIATIVE AVRUPA KONSEYİ'NDE GÜÇLÜ DOSTLARA SAHİ

- Basın Bildirileri

Minority SafePack Initiative adlı Avrupa Halk Girişimi için Avrupa Konseyi bünyesinde destek bulması çok önemlidir. İşte bu ilişkiyi güçlendirmek amacıyla FUEN heyeti  Strazburg'ta PACE'nin Sonbahar Konferansını  (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi) Lorant Vincze'nin başkanlığındaki bir FUEN heyeti ile ziyaret etmiştir.

FUEN Heyeti'nin parlamento grub başkanları ile  çeşitli ulusal delegasyonların temsilcileriyle yaptığı görüşmelerden çıkan sonuç, Minority SafePack Initiative adlı Avrupa Halk Girişimi'nin, Avrupa'daki yerli ulusal azınlıkların haklarının korunmasında önemli bir enstrümak olduğu doğrultusundaydı.

FUEN Başkanı Lorant Vincze şöyle demiştir: '' Avrupa Konseyi'nu kurumsal bilgi ağının azınlık haklarının korunmasında vazgeçilmez olduğu son yıllarda belirgin bir hal almıştır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis'nin bir kaç sözcüsü, buna benzer tedbirlerin AB tarafından alınmasının zorunlu olduğunu kesin şekilde ifade etmişlerdir. Bu nedenle, Parlamenterler Meclisi'nden destek bulmamız  çok öemlidir''.

Attila Korodi müzakereler sırasında ''Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi insan ve azınlıklar haklarının korunması için kendişeri tarafından destek sağlanmasını önemli görmektedir'' demiştir.

EPP-CD Grubu Başkanı Axel Fischer, Parlamenterler Meclisi toplantısında detaylı bir Minotity SafePack Initiative adlı Avrupa Halk girişimi sunumunun yapılmasını onaylamıştır. Böylece, PACE üyelerinin  Avrupa Halk Girişimi'ne başvuru imza atmalarına bir olanak sağlanmış olacaktır.

Sosyal Demokratlar Delegasyon Başkanı Michele Nicoletti de FUEN Delegasyonu'na MSPI'yi  destekleyeceklerine dair söz vermiştir. Bunun dışında, anılan girişimin partiler üstü bir teşvik ve de Strazburg'taki bir çok temsilci tarafından rağbet göreceği fikrinde olduğunu da ayrıca ifade etmiştir

FUEN Delegasyonu, Liberal Delegasyon Grubu'ndan Goran Beus Richemberg'i de ziayeret etti. Hırvatistan'daki bu Alman temsilci FUEN'in, Avrupa insan hakları organizasyonlarıyla temas kurarak, çoğunluk halklarıyla bağlantı kurulmasının  temininde yardım sağlamalarını önermiştir.

Müzakerler sırasında FUEN Delegasyonu Macar Delegasyonu ile birlikte, aynı zamanda bir FUEN üyesi olan Nemeth Zsolt'un yönetimindeki Parlamenterler Meclisi'ne yaptığı teklifle, PACE Genel Kurulu'nun bir dahaki toplantısında Minority SafePack Initiative adlı Avrupa Halk Girişimini gündeminde bulundurmasını önermiştir. Böylelikle Avrupa Konseyi, AB'den, azınlıkların korunması konusunda yasal bir çerçeveyi tesis etmesini yeniden talep etmesi için fevkalade bir imkan yakalamış olacaktır.

FUEN Delegasyonu'nun bir unsuru ve FUEN'in Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ile Minority SafePack Initiative adlı Avrupa Halk girişiminin hukuk danışmanı Frank de Boer müzakereler sırasında Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığının sorunlarını dile getirdiler.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf