FUEN'in Kafkasya'daki Azınlıklar Seminerinin Odak Noktasında Politik Katılım ve Diyalog Yer Aldı.

- Basın Bildirileri

Kafkasya'daki Azınlıklar – İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog başlıklı FUEN'in 3.seminerinin ana  konuları, ulusal azınlıklarla politika  arasında bir diyalog başlatılması ve Kafkasya'daki azınlıkların kültürü, dili ve perspektiflerinin teşvik edilmesiydi. 2016 ve 2017 yıllarında Flensburg'tan sonra bu yılki ''Politik Katılım – Eşit Düzeyde Diyalog'' başlıklı seminer 10 ile 12.Aralık 2018 tarihleri arasında Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te geçekleştirildi.

Seminere Kafkasya'da yaşayan bir çok azınlığa mensup temsilci katıldı: Gürcistan'daki Azeriler, Rusya Azerbaycan ve Gürcistan'daki Alman ve Mekhetyalı Türkler, Rusya'daki Kumuk Türkleri, Azerbaycan'daki Lezginler ve Talisler ve de Ekonomi, politika ve bilim alanından gelen sivil toplum kuruluşları gibi.

FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu açılış  konuşmasında seminerin asıl hedefinin politik temsilcilerle müşterek çözüm yolları bulmak olduğunu belirterek ''Çözümler üretebilmek için, yerel düzeyde ip uçlarının araştırılması önem arzeder. Bunun için çeşitli gruplar arasında bir diyaloğun tesisi büyük önem taşımaktadır'' dedi.

Seminerde, Gürcistan'da yaşayan Mekhetyalı Türklerin temsilcileri, azınlıklarının Gürcistan'daki uyum sürecinde yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Rusya'dan ve Azerbaycan'dan gelerek toplantıya katılan Mekhetyalı Türkler, yerli Mekhetyalı Türklerin ana yurtlarına geri gönderilmeleri boyunca karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Gürcistan Ombudsman Kurumu nezdindeki azınlıklar meclisi koordinatörü Koba Chopliani ve Gürcistan Parlamentosu Azerbaycan milletvekili Makhir Darziyev azınlıkların güncel durumunu ve ihtiyaçlarını aktardılar ve de Gürcistan Hükümeti tarafından bu alanda alınan tedbirler hakkında bilgi verdiler.

FUEN Başkanı Lorant Vincze kapanışla ilgili notları arasında görüşmelerin verimli ve olumlu geçtiğini ifade ederek ''Bir diyalog işte böyle tezahür etmelidir'' dedi. Vincze, Gürcistan Hükümeti ve   Kamu Savunma Dairesi'nin  temsilcilerine bu  profesyonel ve bilimsel teati için teşekkürlerini sundu ve Gürcistan'ın farklı ulusları, dilleri ve de bu ülkenin çeşitliliğini takdir eden açık görüşlü bir ülke olduğunu ifade etti. Adıgeçen, özellikle Gürcistan'ın avrupai ambisyonları ve perspektiflerini de göz önünde bulundurmak suretiyle onları bu yolda yürümeğe devam etmeleri konusunda cesaretlendirerek, son söz olarak ''Şu sıralarda ulusal azınlıkların korunması ile ilgili yeni adımlar atmanız ve onlara en makul imkanları yaratmanız çok önem arzetmektedir'' ifadesini kullandı.

2019 yılını değerlendirmesi ve planlamasının akabinde katılımcılar, Gürcistan/Tiflis civarında bir bölge olan ve içinde azeri azınlığa mensup bir çok üyenin yaşadığı  Marneuli'deki Gürcistan'daki Azeri Hukukçular Birliği'nin davetine icabet ettiler.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf