KATALONYA'DA MINORITY SAFEPACK ADLI VATANDAŞ GİRİŞİMİ: AVRUPA DİLLERİNİN TÜMÜ EŞİT DEĞERDE OLMALIDIR

- Basın Bildirileri

Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN) Başkanı Loránt Vincze ''Avrupa Birliği'ne göre dili ilgilendiren sorunlar sadece üye devletlerin yetkisinde olup, bu üye ülkeler böylece söz konusu sorunlarla ilgili olarak doğru buldukları şeyleri  yapmaya izinlidirler. Avrupa Birliği'nin ''Çeşitlililk İçinde Uzlaşma''sloganı ziyadesiyle ilgi çekici olmakla birlikte, Avrupa Birliği bölgesel ve azınlık dillerinin korunmasını teminen elle tutulabilir somut tedbirleri en sonunda yerine getirinceye kadar hiçbir gerçek anlamı ifade etmeyecek ve sadece kelimelerin toplamından ibaret kalacaktır. İşte biz bu nedenle Minority SafePack adlı vatandaş girişimini hayata geçirdik. Bizler, AB'nin bölgesel ve azınlık dillerini ve kültürlerini korumasını ve terşvik etmesini istiyoruz'' şeklinde konuşmuştur. Avrupa'daki azınlıkların en büyük çatı organizasyonunun başkanı 6 Şubat Salı günü Barselona kentinde Avrupa'da Dil Çeşitliliği konulu bir konferansa katılmıştır. Anılan konferans Barselona Üniversite'sinde yapılmış olup, FUEN, ANC, Plataforma per la Liengua, GELA ve Vilaweb gibi kuruluşlar tarafından organize edilmiştir.

Loránt Vincze konuşması sırasında, Avrupa Birliği'nden azınlıklar ve dil gruplarının korunması ile ilgili olarak dil hakkı, eğitim, kamu hizmetlerine ulaşım, bölgesel fonlar veya medya alanlarında ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak tedbirler almasını talep eden bu Avrupa Vatandaş Girişimini tanıtımını sunmuştur..

FUEN Başkanı sözlerine devamla; ''Katalonya'nın hedeflerinden birisi de, katalanca dilini Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden biri yapmak ve katalanca dilini bir Avrupa dili olarak tamamen  gerçekleştirmek olmalıdır. Düşüncemize göre; Avrupa'nın tüm tarihi dilleri aynı değerde olmalı ve sadece Avrupa Birliği'nin resmi dilleri değil,  bilakis  dillerin tamamı korunmayı hak etmelidirler. Girişimimiz, bu dil haklarının birlikte talep edileceği bir dayanışma projesi olmalıdır'' demiştir.

Vincze  oradakilere hitaben söz konusu girişimin 2 Nisan tarihinden önce asgari 7 farklı AB üyesi devletten gelecek  1.000.000 imzaya gerek duyduğunu ifade ederek,  şimdiye kadar 600.000 imza sağlandığını, fakat  daha en azından 400.000 imzaya ihtiyaç  bulunduğunu söyledi. FUEN kuruluşu olarak, güçlü katalan organizasyonların da yardımıyla birlikte İspanya için öngörülen milli eşik değeri olan 40.500 imzaya ulaşılacağına inandıklarını da belirtti.

Buna dair başvurunun,  www.minority-safepack.eu çevrimiçi yoluyla imzalanması mümkündür.  İnternet sayfasına Katalanca diliyle ulaşılabilmekle beraber, Avrupa Komisyonu sadece Avrupa Birliği resmi dilleriyle hazırlanmış olan formları kabullendiği için, buna karşılık ilgili forma yapılacak çağrı sadece  İspanyolca diliyle mümkündür. Lorant Vincze burada ''İşte biz bunu değiştireceğiz'' demiştir.

Dilbilimci Emili Boix ise dinleyici topluluğana hitaben, Roma Antlaşması'ndan sonra 60 yıl geçmesine rağmen, Avro Para birimi, Erasmus ve bir kaç diğer şey hariç, Avrupa hakkında çok az şey bildiğimizi hatırlatmıştır. Profesör Boix  devamla;  ''Vasat bir Avrupa, aynen Brüksel'deki gök yüzü gibi gridir. Ölen mültecilere veya son aylarda Katalonya'da görülen  baskıya seyirci kalmaktadır''diyerek , Minority SafePack adlı vatandaş girişiminin bu durumu, Avrupa vatandaşlarının oylarını da arkasına almak suretiyle değiştireceğini sözlerine ilave  etmiştir.

Boix  Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı imzalamaktan, onaylamaktan ve  hatta uygulamaktan  imtina eden bazı Avrupa devletlerini de eleştirmiştir.

Gazeteci Vicent Partal ''Herkes dillerin bir hazine olduğu hususunda hem fikirdir. Ancak bir kaç devlet dilleri kendi gözlükleri arkasından görmektedirler. Esasen Avrupa kendisini Dünya'ya karşı demokrasinin ve insan haklarının öncü mücahidi olarak öne sürmekle birlikte, bu rolü Avrupa'da bizzat idrak ederek oynamayı  ihmal etmiş intibaını vermektedir'' demiştir.

Vilaweb Müdürü konuya ilave  olarak ''Avrupa'da bir demokrasi zafiyeti mevcuttur. Devletlerde seçilen politikacılar Brüksel nedeniyle politika yapamamakta ve Brüksel'deki seçilmeyen bürokratların bir çoğu, kendilerinden hesap sorulmaksızın onların yerine politika yürütmektedirler. İşte bu hal insanlarda bir hayal kırıklığı yaratmaktadır'' diyerek, Minority SafePack adlı Avrupa Vatandaş Girişimİ’nin saygı dolu, daha adil ve daha demokratik bir Avrupa adına iyi bir girişim olduğunu vurgulamıştır.

Loránt Vincze Barselona'da bulunduğu sırada Esquerra Republicana  de Catalunya, der Assemblea Nacional de Catalunya ve der Candidatur d'Unitat Popular ile bir araya gelmiş ve Marti Gasuli Awards der Platafroma per la Lienqua etkinliğine katılmıştır.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf