Anayurdu Olmayan Azınlıklar yıllık Oturumlarında Medya ve Dijitalleşmeyi Müzakere Ettiler.

- Basın Bildirileri

''Non-Kin-State'' adlı çalışma topluluğunun üyeleri kendilerini 26 ile 28 Kasım tarihlerinde Berlin'de gerçekleşen ikinci yıllık toplantısının temel sorusunun ağırlık noktası olan medya ve dijitalleşmeye adayarak, küçük dillerin kademeli şekilde kaybolmasına karşı çıkmak için medya ve dijitalleşmeden nasıl faydalanılması gerektiğini görüştüler. Onbir Avrupa ülkesinden gelen 14 farklı ana yurdu olmayan azınlık toplantıda hazır bulunarak, kültüre, dillere, ve Alman Sinti ve Romalıların tarihine özellikle dikkat çekti.

Üyeler Kasım 2017'de  Roma'da gerçekleştirilen son oturumdan beri oluşan azınlıklarının başarıları, karşılaştıkları zorunluklar ve güncel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bu esnada çalışma topluluğu yeni üyelere de, örneğin İsviçre'den Reto Romanlar, İsveç'ten Şonen ve Bulgaristan'dan Pomaklar gibi, aramıza hoşgeldiniz dedi.

Katılımcılardan biri medya ve dijitalleşme konusu hakkındaki  en iyi pratik uygulamalarla ilgili sunumu sırasında, ''Azınlık dili sadece kalbin sesi değil, aynı zamanda bir ekonomi sorusudur'' diyerek endişelerini dile getirdi. Adıgeçene göre; eğer projelerin devamlılığı teminat altına alınmak isteniyorsa, o halde finansmanla ilgili görüşler burada gerçekten önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma topluluğu kamusal teşvik imkanlarını, orada temsil edilen bazı azınlıkların aynen önceden de olduğu gibi kendi menşe ülkelerinde tanınmamış olmaları, hiç bir kamusal teşvik almadıkları ve de bu yüzden projelerini özel bazı vakıfların ve gönüllülerin angajmanıyla gerçekleştirmek zorunda kaldıkları bakış açısından hareketle müzakere etti.

Gruplararası teatinin yanında katılımcılar oturum çerçevesinde bir dizi iddialı azınlık projelerini ve kurumlarını doğrudan doğruya yerinde tanımak imkanını buldu. Örneğin, grubun çalışma toplantılarını kendi mahallinde gerçekleştirdiği Alman Sinti ve Romalılar Dökümentasyon ve Kültür Merkezi gibi. Katılımcılar anılan merkezi, Sinti ve Romalıların zengin kültürünü konferanslar, sergiler, film gösterileri, konserler ve gezilerle öne çıkaran biraraya gelme ve diyalog mekanı olarak tanımış oldular. Bundan başka çalışma topluluğu bir de, tümüyle Roma azınlık mensupları tarafından yönetilen Avrupa Roma Sanat ve Kültür Enstitüsü'nü de (ERIAC) ziyaret etti. ERIAC adındaki bu kurum, yüzlerce Roma organizasyonu, münevveri ve sanatçılarının aktivitelerini teşvik etmek, bunları politik karar vericiler ve yöneticilerle farklı uluslar ve avrupai düzeyde birbiriyle buluşturmak hedefini güderek, bu sırada da çok kültürlü girişimleri ve bölgesel ittifakları desteklemektedir. Enstitünün mekanlarını bir sanat galerisi ile umuma açık eğitim programlarının hizmetine  sunmaktadır.

Yıllık oturum çerçevesinde Federal Milletvekili Filiz Polat'la (Birlik 90/Yeşiller) bir buluşma da gündemdeydi. Yapılan görüşme sırasında heyet, adıgeçen milletvekiline bir ana yurdu olmayan azınlıkların  sadece çok çeşitlilik arzeden kültürleri, endişeleri ve dilleri hakkında bilgi verme imkanını elde etmenin yanında, Frizya Halk Grubu ve Alman Sinti ve Roma Sorunları Danışma Komisyonu üyesi olan Bayan Polat'ın azınlıklar politikası ile ilgili çalışmaları hakkında kendisinden bilgi edinmiş oldular. Bu esnada çok verimli bir diyalog oluşmuş ve anılan milletvekili, azınlıkların politik katılımcılığının önemini vurgulamıştır.

Yıllık oturumun kapanışında çalışma topluluğunun geleceğe matuf planlaması ve stratejisi hakkında bir müzakere paneli oluşmuştur. 2019 yılı ile ilgili olarak üyeler birbirlerini desteklemeye devam etmeyi ve bir ana yurdu olmayan azınlıkların görünürlüğünü güçlendirmek için her münferid  medya organı vasıtasıyla katkıda bulunmayı hedeflemektedirler. Azınlıkların kimliği, varlıklarının korunması ve küçük dillerin yeniden hayata kazandırılması gibi soruların gelecekteki toplantıların  ana  konularını teşkil etmesi gerektiği noktasında da fikir birliğine varmışlardır.

Toplantıya dair Fotoğraf galerisine yanda belirtilen internet adresinden ulaşabilirsiniz: https://www.flickr.com/photos/fuen-fuev/albums/72157676176185188


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf