Bosna ve Hersek'teki Azınlıklar Berlin'deki FUEN Bürosu'nu Ziyaret Etti

- Basın Bildirileri

Bosna ve Hersekli farklı  ulusal azınlığa mensup temsilcilerce yapılan    Berlin Araştırma Gezisi çerçevesinde olmak üzere  çeşitli azınlık temsilcileri  13.Mayıs tarihinde FUEN'in Berlin'deki bürosunu ziyaret etti. Temsilciler orada AGDM koordinatörü Renata Trischler ve FUEN'in hukuk danışmanı Roman Roblek tarafından karşılandılar.

Bosna ve Hersek'ten gelen macar, çek, ukrayna, italyan, makedonya ve romalı temsilcilere FUEN ve faaliyetleri tanıtıldı. Bu sırada Bosna ve Hersek'teki azınlıkların korunmasına ilişkin bir çok soru ve problemlere değinildi. Toplantı boyunca AGDM'nin faaliyetleri ile Avrupa'nın 25 ülkesindeki Alman azınlıkları hakkında sunumda bulunuldu.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf