Slovenya'daki Hırvat Topluluğu Üyeleri Alman-Danimarka Sınır Bölgesi'ni Ziyaret Etti.

- Basın Bildirileri

FUEN Kuruluşu 16.01.2019 ile 18.01.2019 tarihleri arasında Slovenya'daki Komusina adlı kültür derneğinin bayan üyeleri tarafından Flensburg'ta ziyaret edildi. Ziyaretin ana gayesi, azınlık mensuplarının yerel topluluklar içindeki aktif katılımının ve angajmanının nasıl teşvik edilebileceği doğrultusunda Alman-Danimarka Sınır Bölgesi'nden yeni müşahedeler ve temaslar sağlayarak, en başarılı uygulama örnekleri hakkında bilgi almaktı.

FUEN Başkan Yardımcısı Güsta Toft Flensburg'taki Azınlıklar Evi'nin ofisinde onları karşılayarak, FUEN Ağı'nı ve de aktivitelerini tanıttı. Kendi öz azınlığı (Danimarka'daki Alman Azınlık) hakkındaki birikimlerine istinaden ve son 150 yıl içinde sınır bölgesinde Alman ve Danimarkalılar arasında  oluşan ihtilafın çözümüne ilişkin uzun süreci açıkladı.  Güsta Toft sözlerine devamla ''Uzlaşma bazen on yıllar sürer ve bu sürecin zorlanması tavsiyeye şayan değildir'' dedi. Bundan başka Minority SafePack adlı girişimin güncel durumu ve de FUEN faaliyetleri çerçevesindeki bir diğer angajmana dair imkanların tanıtımı yapıldı.

Anılan gurup bundan başka European Centre for Minority Issues adlı (ECMI) kuruluşun komşularını ziyaret ederek, onların çalışmalarına ve aktivitelerine bir göz atmış oldu. Halen bir çok projenin (öncelikle Ukrayna'da) devam ettiğine de değinildi. Keza Okullardaki çeşitliliğin tavassutu için olan yeni enstrüman ekibi ve Kosovo'daki ECMI Büro'sunun sunumu yapıldı. Katılım için iyi bir imkan sağlayabilecek olan ECMI'nin 2019 Yaz Okulu bu yıl Berlin'de gerçekleştirilecektir.

Ziyaretçiler Flensburg'taki Avrupa Üniversitesi'nde kuzey frizya dili, azınlık araştırması ve azınlıklar pedagojisi dersleri öğretim üyesi Profesör Dr. Nils Langer ile bir araya geldiler. Bay Langer, gelecekteki bayan öğretmenlerin meslek eğitiminde frizya dilinin nasıl bir pay  oluşturacağını sundu. Son sömestirde frizya diline duyulan ilgide hafif bir artış görülmekte olup, ilgililer bu olumlu trendin devam edeceğini ümid etmektedirler.

Anılan Grup, Schleswig-Holstein Eyaleti Azınlıklar Sorumlusu Johannes Callsen'in Bürosu'nda buluşmak için Cuma günü Kiel şehrine hareket etti. Bayan Linda Pieper Schleschwig-Holstein Eyaleti'nin azınlıkları koruma politikasına  ve eyalette tanınmış üç ayrı azınlık olan Sinti ve Roma ile, Kuzey Frizyalılar ve Almanya'daki Danimarka azınlığı ile yaptıkları faaliyetlerine dair bir genel  bakış imkanı sundu. 

Komusina kuruluşuna ve tüm partnerleri tarafından gösterdikleri misafirperverliğe teşekkür ederiz.  

Komusina Hakkında Bazı Bilgiler:

Münferit şahıslar tarafından kamu yararına kurulmuş yerel bir azınlık oganizasyonu olup, ihtilafların barışçıl yönden çözülebileceğine, kültürlerarası diyaloğa ve insan haklarına saygıya  inanmaktadır. Komusina, açık, eleştirel  ve eşitliğin temel prensiplerine dayalı, dayanışma, insan hakları ve hukuk devletine dayanan bir toplumun yaratılması ve muhafazası için aktivitelerden isitfade etmektedir. Komusina aynı zamanda azınlıkların yerel topluluk içindeki statüsünün daha iyi olması doğrultusunda etkinlikler geliştirmekte ve Skofja Loka adlı toplulukla sıkı bir  işbirliği içindedir. Komusina'nın asıl aktivitelri arasında, azınlıkların sosyal bütünleşmesi doğrultusundaki eğitim programları ve tehlikeye maruz gurupların istihdam kaabiliyeti, azınlık ve göçmen haklarının kültür  vasıtasıyla teşvik edilmesi ve de azınlıkların yerel topluma katılımını teminen etkinliklerin organizasyonu yer almaktadır.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf