LORANT VINCZE: AVRUPA KOMİSYONU VE AVRUPA PARLAMENTOSU HALK GİRİŞİMİNİN BAŞARI SAĞLAMASINDA SORUMLULUĞU PAYLAŞIYOR.

- Basın Bildirileri

FUEN Başkanı Lorant Vincze Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı konuşmada, Halk Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin Minority SafePack adlı halk girişiminde başarı sağlanmasının temini için sorumluluğu paylaştıklarını ifade etti. Adıgeçen orada, Avrupa Parlamentosu yapısal sorunlar ve dilekçe komisyonlarının Avrupa Halk girişimi ile ilgili umuma açık oturumlarını ziyaret  etti. Vince konuşmasına devamla şöyle dedi: ''Avrupa vatandaşları imzalarını atmak suretiyle bu girişimi destekleyerek duruşlarını sergilemiş ve aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'ndan kendisine yöneltilen sorunları gündemine dahil ederek, ulusal yerli azınlıkların korunmasına dair yeni bir yasal çerçeveyi tesis etmesini  beklediklerini dile getirmişlerdir. Bu halk  girişiminin asli sahibi olan bizler, bunun getirdiği sorumluluğun yükünü her gün omuzlarımızda hissediyoruz.  Bu nedenle Avrupa Birliği kuruluşlarının bu müşterek sorumluluğun bilincine varmalarını ve  anılan  talebi gelecekte bizzat icra etmekle zorunlu  kişiler olarak bu yükü bizlerle birlikte üstlenmelerini ümid ediyoruz. Bunun için anılan  girişim ve bu girişime ilişkin talebi ciddiye almak ve milyonlarca Avrupa vatandaşının beklentisine verecekleri cevabı hazırlamak zorundadırlar.

FUEN başkanı sözlerine devamla, iç evrim (online) yoluyla imza toplanmasında görülen özel durumların yanı sıra, bu kampanya çalışması boyunce rastlanan zorluklardan bahsetti. İmzaların kayda geçmesini teminen   her üye devlet farklı şahsi bilgilere ihtiyaç duyduğu için, bu durum bazı zorluklara sebebiyet vermiş oldu. İşte bu durum kampanyanın her münferid üye devlet tarafından ayrı ayrı koordine edilmesini gerekli kıldı. Bu da Avrupa'nın ulusal yerli azınlıkları çatı organizasyonu için önem arzeden bir engel teşkil etti.. Vincze konuşmasında ''Vatandaşlar kampanyanın kolayca anlaşılabilir şekilde düzenlenmesini ve   istifadesinin daha basit hale getirilmesini arzulamaktadır''  dedi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri Györg Schöpflin (Macaristan) ve Pal Csaky (Slovakya'daki macar azınlık) yapısal  sorunlar ve dilekçe komisyonlarında, halk girişimlerine dair yönerge değişikliklerine ilişkin raportörlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının çok sayıdaki uzmanı ve temsilcisi çarşamba günü umuma açık olarak yapılan oturum sırasında, değişiklik önerisine dair fikirlerini beyan ettiler. Hukuk uzmanı Balazs Tarnok, Rakoczi Szövetseg (Macaristan) adına yaptığı açıklamada, imza toplanmasına ilişkin formların daha az komplike tarzda düzenlenmesinin  zorunlu olduğunu dile getirdi. Adıgeçen ayrıca, Minority SafePack adlı Avrupa Halk Girişimi'nin Macaristan ve de komşu ülkelerdeki macar ahalisi için büyük önem 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf