Lorant Vincze FUEN Başkanlığına Tekrar Seçildi

- Basın Bildirileri

Lorant Vincze Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin (FUEN) Başkanlığını önümüzdeki görev süresi içinde de yürütmeye devam edecek. FUEN'in 70.yıldönümü kongresinde toplanan delegeler meclisi 196 evet oyuna karşı verilen 5 hayır oyuyla bunu onayladı.

Delegeler Meclisi toplantısında söz alan Lorant Vincze ''Üç yıl önce üç anahtar kelimeyi zikrettim: Bunlar Dayanışma, Öncelik ve Şeffaflık kelimeleriydi. Dikkatlerimizi küçük olan ve AB dışındaki azınlıklara yönelterek, ve bu sırada Minority SafePack adlı girişimle birlikte azınlık haklarına daha fazla odaklanarak ve daha iyi  dahili ve harici bir iletişimle bu kavramlara ulaştık  Önümüzdeki görev süresi için şimdi iki anahtar kelimem var: İstikrar ve verimlilik. FUEN üyelerine ve Avrupa'daki azınlıklara  bizzat kendisi tarafından vereceği hizmet kapsamında hizmet odaklı bir organizasyon olmaktadır. Kapasitelerin çalıştaylarla tesisi ve Minority Monitor sistemi ile bizler, Avrupa Politikasında bir çığır açmaya ihtiyaç duyduğumuz için, lobi çalışmalarımıza da devam ederek verimli olmaktayız'' demiştir.

Bu arada anılan organizasyonun yeni başkanlık makamı da seçilmiştir. Daniel Alfreider, Gösta Toft ve Halit Habip Oğlu başkan yardımcıları olarak  Başkanlık makamına yeni seçilen isimler olmuştur. JEV-Başkanı Giuanna Beeli başkanlık makamı üyesi sıfatıyla görevini sürdürmeye devam edecektir.

Kongre süresince FUEN-Ailesi'ne yeni üyeler katılmıştır: Die Conferderation of Slovenene Organisation olağan üyelik kazanırken, Serbisch-Aromanische Vereinigung Lunjina ve Romanya'daki Slovak ve Çekler Demokratik Birliği ise ortak üyelik elde etmiş, ve Pan Helenik  Pomak Birliği teşvik üyesi seçilmiştir. Bu sırada bir üyelik transferi de karara bağlanmıştır: Alman Kazakları Toplumu ''Wiedergeburt-Yeniden Doğuş'' adlı resmi vakıf, Wiedergeburt Derneği üyeliğini almıştır.

Delegeler Meclisi 2021 yılında Estonya'nın Tallinn şehrinde yapılacağını karara bağlamıştır. FUEN 2020  Kongresinin  yapılacağı yer de keza   tespit edilecektir.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf