Rodos ve İstanköy Adaları'ndaki Türklerle İlgili Enternasyonal Sempozyum Kasım Ayında İzmir'de Yapılıyor.

- Basın Bildirileri

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) üyesi olan Rodos, İstanköy ve Oniki Adalar  Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROISDER) 22.-23.Kasım 2018 tarihleri arasında İzmir'de ''Rodos ve İstanköy'deki Türk Kimliği 2018 Enternasyonal Sempozyumu'' nu organize edecektir.

FUEN Başkanı Lorant Vincze  sempozyumda Avrupada'ki azınlıkların halihazırdaki durumunu tanıtacaktır.FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ise selamlama konuşmalarından birisini  yapacaktır. Sempozyumun konularını Avrupa'da Azınlık Hakları, Türk Topluluklarının Yunanistan'daki Azınlık Hakları, Rodos ve İstanköy Türklerinin Halihazırdaki Problemleri, Kültürel Sorunları ve de Geçmişleri ile Şu Anki Durumları. Bundan başka ayrıca katılımcılarla birlikte İzmir'in görülmeğe değer mekanları da  edilecektir.

İlk kez 2014 yılında gerçekleştirilen ROISDER'in bu etkinliği,  Rodos ve İstanköy Adaları'nda yaşayan Türklerin odak noktasını teşkil ettiği ilk enternasyonal sempozyum olması itibariyle özellikle önem arzetmektedir.

Yunan Adalarında yaşayan Türklerin maruz kaldığı problemlerle ilgili olarak FUEN Kuruluşu, her türlü kültürel kimliğin imha edilmesi ve görmemezlikten gelinmesi açısından bunu kınadığını dile getirmiştir. FUEN Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ''Türk Kültürel Kimliğini korumak ve geliştirmek bir Avrupa Birliği üye ülkesi olan Yunanistan'ın esas görevlerinden birisi olmalıdır'' denmektedir.

Keyfiyetin Arka Yüzü

Yunanistan'daki Türk Topluluğunun  Batı Trakya ile sınırlı olduğuna hakim olan genel anlayışa rağmen çoğunluğu Rodos ve İstanköy adaları olmak üzere, oniki ada üzerinde sayıları 6.000'i aşkın Türk yaşamaktadır. Lozan Barış Anlaşmasının 1923 yılında imzalanmasıyla birlikte bu adalar üzerinde hak iddia eden yunan resmi makamları Rodos, İstanköy ve oniki adalardaki Türklerin kültürel kimliğini o tarihten beri tanımamışlardır.

Ada Türkleri devlet vatandaşlığı, yasal haklar, Türkçe dilini öğrenmek ve dini akidelerini yerine getirme konularında problemler yaşamaktadırlar. Bu insanlar nefret ve baskıya maruz kalmakta ve Osmanlı Türklerinin kültürel  mirasını  korumakta sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu adalarda yaşayan Türkler yok olmanın eşiğine gelmişlerdir.Yunanistan'ın asimile politikasına dur denmediği takdirde, bu Türk toplulukları ortadan yok olacaktır. Yaptıkları kadameli asimilasyon hareketi, özellik arzeden bir kültürün imha edilmesi anlamına gelmektedir.

ROISDER 1996 yılından itibaren Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türklerin çıkarlarını temsil etmektedir. Anılan Birlik Rodos ve İstanköy Türklerinin problemlerini Birleşmiş Milletler, AGİT ve Avrupa Konseyi gibi kurumlara tanıtmak suretiyle, dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmeyi denemiştir.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf