Strazburg'ta Yoğun Diyalog:

- Basın Bildirileri - FUEN ve FUEN üyesi kuruluşlar AKPM üyeleri ve Avrupa Konseyi organları ile görüşmelerde bulundular

FUEN ve FUEN üyesi üç kuruluş, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)  ve Uluslararası Ahıska Türkleri Cemiyeti VATAN, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM) kış oturumuna  katıldılar. Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos- İstanköy  Türk azınlığı ve Ahıska Türkleri kendi toplumlarının sorunlarını dile getirdiler. 

FUEN Başkan Yardımcısı ve ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve VATAN Başkanı Cavid Aliev, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve eski AKPM Başkanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiler. Heyet, AKPM Azınlıklar Hakları Alt Komitesi Başkanı Viorel Riceard Badea(Romanya, EPP/CD), İzleme Komitesi  Gürcistan raportörü Boriss Cilevics(Letonya, SOC), AKPM Gürcistan Ulusal Delegasyonu üyesi Guguli Magradze ve AKPM Azerbaycan Ulusal Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vusal Huseynov ile görüşmelerde bulundular. Üç kuruluş ayrıca Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu(ECRI), Avrupa Konseyi Siyasi Tavsiyeler Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Ofisi ile de görüştüler. 

AKPM üyeleri ve Avrupa Konseyi organları ile yapılan görüşmeler sırasında FUEN Başkan Yardımcısı Habip Oğlu, FUEN'i tanıttı ve Avrupa’da ulusal azınlık haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yürüttükleri çalışmaları aktardı. ABTTF,  eğitim ve dini özerklik konusundaki mevcut durumu aktardı, son gelişmeleri dile getirdi.  Rodos ve İstanköy Türk azınlığı, Yunanistan’da bir grup olarak azınlık olarak tanınmamalarına ilişkin sorunlarını aktardı, adalardaki eğitim ve din alanındaki sorunları rapor etti. Ahıska Türkleri, Avrupa Konseyi üyelik başvurusunda  Ahıska(Samske-Cavaket) bölgesine Ahıska nüfusunun dönüşü konusunda yasal bir çerçeve kabul etme, geri dönüşü başlatma ve tamamlama konusunda bir yükümlülük üstlenen Gürcistan’da Meshet nüfusunun atayurtlarına dönüşü konusundaki durumu aktardı. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf