MINORITY SAFEPACK HALK GİRİŞİMİ: AZINLIK HAKLARI İÇİN AVRUPAİ BİR HAREKET SAĞLANDI

- Basın Bildirileri

Avrupa Ülkeleri Federal Birliği kampanyanın bitiminden hemen bir kaç saat sonra, yani  4.Nisan Çarşamba günü Flensburg'taki Azınlıklar Evi Bürosu'nda gerçekleştirilen uluslararası bir basın konferansıyla Minority SafePack Kampanyası'na son verdi.

FUEN Başkanı Lorant Vincze sonuçları sundu: MSPI adlı halk girişiminde 1.215.789 destek beyanı toplanmış olup, bunun 771.089'u çevrim içi yoluyla, 444.790'ı ise kağıt üzerinde sağlandı. Bu sayılar bir milyon imza sağlanmasına ilişkin hedefi fazlasıyla aşmıştır. Lorant Vincze  ''Minority SafePack adlı halk girişimini destekleyen her bir Avrupa vatandaşına şükranlarımı sunarım. Sizler Avrupa'nın ulusal azınlıklarının ve dil guruplarının tanınması ve korunması talebi doğrultusunda sesinizi yükselttiniz. Sizler, Avrupa birliği içersindeki bir ulusal azınlığa veya bir dil gurubuna dahil olan 50 milyon insanın megafonu oldunuz'' dedi. 

Vincze, seçim ekibine, yerel koordinatörlere, partner organizasyonlarına ve de MSPI dostlarıyla projeyi destekleyenlere de teşekkür etti. Adıgeçen, çoğunluk toplumu mensuplarına da keza şükranlarını sundu.

Ulusal eşik değerlerine ise aşağıdaki onbir ülkede ulaşıldı: Romanya (303 695 destek beyanı), Slovakya (57 890), Macaristan (569 813), Letonya (8 252), Hırvatistan (18 884), İspanya (53 772), Danimarka (12 914), Bulgaristan (25.691), litvanya (20.284), Slovenya (6.895) ve kampanyanın son gününde İtalya (60.545).

FUEN Nisan ayı içinde yerel partnerleriyle birlikte,  eşik değerlerinin aşıldığı  ülkelerde destek beyanlarını resmi bir törenle takdim etti. Üye ülkeler bu beyanları kontrol edebilmek için üç aylık bir süreye sahiptir. Bu sürenin hitamından sonra anılan ülkeler tarafından düzenlenecek sertifikalar Avrupa Komisyonu'na sunulacak olup, komisyona da bu konuda Avrupa Parlamentosu'nda  açık bir görüşmeyi organize edebilmek ve kararını orada ortaya koymak için bunu takip eden  üç aylık bir süre verilecektir.

FUEN Başkanı ''Bizler bu gün bir milyondan daha da fazla Avrupa vatandaşının bu kampanyayı desteklediği gerçeğini ve daha da önemlisi, azınlık hakları için Avrupai bir hareketin doğuşunu yaşıyoruz. 1.215,789 Avrupalı vatandaş Avrupa Birliği'ne taleplerini tüm berraklığı ile  açıklamıştır. Bu vatandaşlar azınlık haklarının korunmasına dair bir yasal bir çerçeve  istemektedirler.  Azınlıkların korunması için yaptığımız bu hareketle, Avrupa veya çoğunluk toplumlarından bir şeyleri  alıp götürmeyi hedeflememekte, bilakis avrupai kültürel ve dilsel mirasımızın muhafaza edilmesinin teminat altına alınmasını istemekteyiz'' demiştir  

FUEN Avrupa Komisyonu'ndan, azınlıklar için  yasal bir çerçevenin içeriği ile ilgili bir diyoloğa başlamasını talep ederek, çeşitli ülkelerde ve bölgelerde ulusal hükümetler ve parlamentolardan insan haklarının pratiğe geçirilmesine dair teklifler hakkında tanıtım ve görüşmelerin kolaylaştırılmasını talep etmektedir.

Hans Heinrich Hansen ''Minority SafePack adlı Avrupa Halk girişiminin başarısı Avrupa azınlıkların var olduğunu ve de var olmaya devam etmek istediklerini kanıtlamış olup, bu azınıklar Avrupa Birliği'nin: Çeşitlilikte Uzlaşmak adlı parolasına inanan gerçek Avrupalılardır'. demiştir. FUEN eski Başkanı ve Halk Komitesi Başkanı ''Müteşekkir olma ve büyük bir sevinci yaşama günü'' nden  söz etmiştir. Adıgeçen, bu girişimin genel anlamda uygun olarak kabul edilmesi doğrultusunda ve bunun sonucunda da Avrupa Birliği Mahkemesi nezdinde, MSPI'nin kayda geçmesini önce reddetmesini müteakiben  Avrupa Komisyonu ile giriştiği hukuki dava için   yöneldiği çetin yola defaaten işaret etmiştir.  Hansen sözlerini, azınlık ve çoğunluk arasındaki diyaloğun daima ön planda yer alması gerektiğini ve İspanya ile Katalonya arasındaki ihtilafın ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade ederek  bitirmiştir.

Romanya'nın Cluj-Napoca/Kolozsvar kentindeki Basın konferansına evrim içi yoluyla katılan Hunor Keleman ''Bugün tarihe geçmiş bir gündür: Avrupa tarihinde ulusal azınlıklar için kıtasal bir yasanın yaratılmasına bu kadar yakın olduğumuz bir an yaşanmamıştır'' demiştir. Romanya Macarları Macar birliği RMDSZ Başkanı, ülkenin Macar Toplumu'nun her dört üyesi tarafından imzalanan  MSPI'nin yerel başarısının altını çizerek, konuşmasına ''bize tereddütle bakan, hatta bize karşı tavır ortaya koyan, elinden gelen her şeyi yaparak bizi durdurmak isteyen bir çok insan vardı. Ne varki; yerli azınlıklar tüm engelleri aşarak, avrupai bir tanınma ve haklarının himayesini isteyen güçlü toplumlar olduklarını kanıtlamışlardır'' sözleriyle son verdi.

FUEN Başkan yardımcısı Gösta Toft kampanya ekibinin ve FUEN'in tüm mensuplarına başardıkları fevkalade çalışma ve girişim için teşekkür etmiştir. Adı geçen teşekkürlerini özellikle, yaptığı hareketle girişimi başlatan Hans Heinrich Hansen'e, Romanya'da yaşayan Macarlar tarafından gösterilen geniş destek için Hunor Keleman'a ve girişim sürecinin tamamı boyunca gösterdiği gayret ve iyimserlik için FUEN Başkanı Lorant Vincze'ye iletti. MSPI'nin sonucu hakkında Toft şunu ifade etti: ''Avrupa halkı seçimini açık şekilde yapmış olup,  şimdi bize düşen şey, bunu kullanmak ve uygulamaktır. Avrupa Birliği'nden harekete geçmesini talep ediyoruz''. Toft şu an artık bir diyaloğun başladığını ve Minority SafePack adlı halk girişiminin uygulanması  için her düzeyde yapısal görüşmelerin ve iyi bir lobi çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf