FUEN'in 70.Yıldönümü Kongresi Slovakya'da Başladı.

- Basın Bildirileri

FUEN'in 70.Yıldönümü Kongresi Slovakya'da, Pezinok Sarayı'nda yapılan selamlama konuşmasıyla resmen başladı. Ev sahipliğini üstlenen Slovakya'da Yaşayan Macar Toplumu Partisi'nin organizasyonu hakkında bir kaç söz eden anılan parti başkanı Dr. Jozsef Menyhart ''Bizler azınlık olarak tanımlanmak istemiyoruz, zira gururlu bir ulusuz. Siyasi yönden farklı görüşlere sahip olmamıza rağmen, kendi dilimizle yapılan eğitimin muhafaza edilmesi örneğinde olduğu gibi, müşterek hedeflere sahibiz. Slovak macarları Minority SafePack adlı girişime verdikleri bir çok imza sayesinde onun başarılı olmasına katkıda bulunmuştur'' ifadesini kullandı.

Slovakya'daki Karpat Almanları Derneği'nin başkanı Dr. Ondrej Pöss orada hazır bulunanları selamlayarak, şöyle konuştu: ''Kökenimizin değerinin farkındayız ve unutmamalıyız ki; büyük anne ve babalarımız insan hakları ihlalleriyle ve zor asimilasyon süreçleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. FUEN gibi organizasyonlar, bu gibi şeylerin bir daha tekerrür etmemesi doğrultusunda katkıda bulunmaktadırlar''.

Almanya'nın Slovakya Büyükelçisi Joachim Bleicker, Slovakya'nın AB'ye üye olmasının Karpat Almanları toplumunun Almanya ile olan ilişkilerinin yoğunlaşmasına katkıda bulunduğuna değinerek, ''Ancak karşımıza çıkan sorunlar mevcudiyetini muhafaza etmektedir: AB içindeki ulusal devletlerin güçlendiğine dair bir çok haber almaktayız. Bu durum azınlıklara nadiren olumlu şeyler sağlamaktadır'' demiştir.

Bosna Hersek Yüksek Komiseri Valentin Inzko çalışmasından ve birikimlerinden söz ederek ''politikacılar ne zaman barış içindeki bir birlikte yaşamanın imkansız olduğundan bahsetmişlerse, insanlar onlara yanıldıklarını kanıtlamışlardır  FUEN'e buradan göndereceğim mesaj ise; 70 yıl önce azınlıklar ve çoğunluk arasında oluşacak barş dolu bir yaşam doğrultusunda  başlattığı işe devam etmesidir'' şeklinde konuşmuştur.

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamnier adına konuşan hukuk danışmanı yöneticisi William Romans ise ''FUEN,  AGİT de dahil olmak üzere uluslararası organizasyonlar dünyasında tanınmış ve saygı gören bir kuruluştur. Yerine getirdiği bu zor işi ve coşkusunu tahmin etmek çok zordur'' demiştir.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf