FUEN Romanya'daki Macar Topluluğunu Sindirme Hareketine Kararlılıkla Karşı Çıktı

- Basın Bildirileri

Romanya'da ve ahalisinin % 93'ü macar toplumundan oluşan Corund (Korond) ilçesindeki bir iskan mahallinde bulunan ilçe binasına Romence ''Primaria'' yazılımının yanına Macar Diliyle ''Közseghaza'' şeklinde yazılması nedeniyle Belediye Başkanının cezalandırılmasında cereyan ettiği gibi, ana dilin resmi idarelerde kullanılmasının bedeli 100.000 Avro tutabilir. İlçe Meclisi ve Belediye Başkanı Mihaly Katona, iki dilli yazılımların resmi binalarda kullanılması ne bir Romanya Yasası ne de Avrupai ya da uluslararası bir anlaşmayla yasaklanmadığı için, yasalara aykırı bir davranışta bulunmamıştır. İnsanları sindirmek, ve hatta macar kimliklerini dile getirmeyi neredeyse imkansız hale getirmeyi istemek Romanya'da üstü örtülü, fakat devam edegelen bir devlet çıkarıdır.

FUEN, Romanya'da ulusal ve ayrupai yasal mevzuatın uygulanmasında her türlü kısıtlamayı ve de azınlıkları sindirmeye yönelik her girişimi kararlılıkla reddeder.Avrupa Birliği bu tarz durumlar karşısında yasal bir cevap vermek zorundadır.Yerli ulusal azınlıkların ve dil gruplarının korunmasını ve desteklenmesini talep eden Minority SafePack adlı başarılı Avrupa Girişimi bunun için doğru olan çözüm yaklaşımıdır. Bizler, ulusal azınlıkların haklarının korunması için avrupai bir yasal çerçeve üzerinde çalışmaktayız.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf