FUEN: Azınlıklar Evi Hakkında Basın Bildirisi

- Basın Bildirileri

Azınlıklar Evinin Flensburg'ta tesis edilmesi, Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin (FUEN) son yıllardaki en önde gelen projelerinden birisiydi. Anılan çatı kuruluşunun buradaki amacı, Alman-Danimarka sınır bölgesini örnek bir azınlık  bölgesi halinde pozisyonlandırmak, bölgede mevcut azınlık ekspertizlerini ve onların avrupai angajmanlarını bir bilim merkezi ve tüm Alman-Danimarka sınır bölgesindeki standart faktörlerin geleceğe matuf gelişimi olarak istifade etmek hedefini güdüyordu. FUEN ve partnerleri tarafından Deutscher Nordschleswiger Bund (BND)  ve Sydslesvigsk Forening (SSF) adlı kurumlara  bu projeye dair sunulan planlar 2013 yılı öncesine kadar dayanmakta olmasına rağmen, SSF adlı kurumun 2018 yılında projenin bir ortağı olarak geri çekilmesi nedeniyle bu proje askıda kalmıştı.

FUEN'in Ocak 2019 tarihinde sunduğu son öneri ise uzun vadeli bir plana tekabül etmekte ve azınlıklar evinin yeni bir bağımsız tüzel kişi, veya bir  işbirliği ya da finansman ortaklığı birliğinin çatısı altında tesis edilmesi düşüncesine istinat etmekteydi. Bu amlamda tüm partnerler projede eşit haklar altında temsil edilmiş olacak ve bu projenin pratiğe geçirilmesine ilişkin müteakip adımları birlikte atmış olacaklardı. Maalesef bü döküman kamuya intikal  ettirilerek, projenin tüm gerçekleri dikkate alınmamıştı.

23 Ocak tarihinde FUEN Kuruluşu, SSF tarafından bu teklifin mali nedenlerden dolayı reddedildiğine dair verilen karar hakkında bilgilendiriliyordu. SSF'nin bu ani pozisyon değişiklini anlamak, 9 Ocak tarihinde azınlıklar evi bürosunda, sınır bölgesindeki azınlık organizasyonlarının tüm başkanlarının projenin devam etmesini destekleyeceklerini açıklamış olmaları ve FUEN'in Flensburg, Schleswig-Holstein Eyaleti ve Federal Hükümet ile olan mali görüşmelerin odak noktasında bulunması nedeniyle oldukça zordu.

FUEN, SSF'in bu kararını esefle karşılamaktadır. FUEN'in, sınır bölgesindeki azınlık topluluklarının  bu projeyi tümüyle desteklemesini bir nevi merkezi şart olarak görmüş olması asabiyle, SSF Yönetiminin bu konudaki nihai geri çekilme kararı sonrasında sınır bölgesinde bir azınlıklar evi tesis etme projesi çıkmaza girmişti.

FUEN, avrupai bir kuruluş ve fiziki bir tesis vücude getirerek, bu tesisin müşterek bir çatı altında tüm ulusal azınlıklara bilim, eğitim ve dökümentasyon merkezi olarak   Avrupa'nın azınlık bölgelerinden birinde hizmet vermesi doğrultusundaki girişimini sürdürmektedir.. FUEN sınır bölgesindeki işbirliği porojelerine  Flensburg şehri ve Schleswig-Holstein Eyaleti ile sıkı işbirliği içinde  şimdiye kadar olduğu gibi devam etmek istemektedir.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf