FUEN, Göçmen Sorunları ve ulusal Azınlıklar Federal Almanya Sorumlusu Dr. Bernd Fabritius İle Buluştu.

- Basın Bildirileri

FUEN Başkanı Lorant Vincze ve Başkan Yardımcısı Bernard Ziesch Göçmen Sorunları ve Ulusal Azınlıklar Federal Sorumlusu Dr. Bernd Fabritius ile biraraya geldi. Federal Sorumlu Dr. Bernd Fabritius Avrupalı azınlıkların güncel durumu ve FUEN'in, 70.Kuruluş Yıldönümü Kongresi de dahil olmak üzere, gelecek yıla ait planları hakkında görüşmek için, anılan azınlıklar çatı birliği kuruluşunun bu iki başkanlık makamı üyesini Berlin'e davet etti.

Görüşmeye katılan partnerler, ulusal azınlıkların hakları doğrultusunda girişimde bulunmaya ve üye ülkelerin ulusal egemenlikleri korunması şartı altında, azınlıklarla çoğunluk toplumlarının barış içinde birlikte yaşamalarını teşvik etmeye ve de ayrımcılık ve milliyetçiliğe karşı çıkmaya yönelik çaba ve gayret etme konusunda fikir birliği içindeydiler. Dr. Fabritius, FUEN'in projelerinin  Federal hükümet tarafından destekleneceğine dair garanti verdi.

 Görüşme sırasında ''Azınlıklar Evi'' porejesinin statüsü de görüşüldü. Dr. Fabritius ve Başkan Vincze bu tesisin Alman-Danimarka sınır bölgesinde bir nevi aydınlatıcı fener projesi olarak  2020 yılındaki ''Alman-Danimarka Kültürel Dostluk Yılı'' çerçevesinde açılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar.

Federal Almanya FUEN'in en önemli teşvikçisidir.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf