FUEN Önümüzdeki Avrupa Seçimlerine İlişkin Mehenk Taşlarını Tespit Etti.

- Basın Bildirileri

Avrupa Ulusları Federal Birliği siyasi partileri ve bu partilerin Avrupa seçimlerindeki adaylarını, Avrupa yerli azınlıklarının taleplerine Avrupa bazında çözümler bulmak ve bu azınlıkların durumuna dikkat çekmek için davet etti.

Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar ve dil gruplarının  çatı kuruluşu kendi Avrupa Diyalog Forumu ile birlikte olmak üzere bir döküman hazırladı ve sunumunu   Berlin'de 5.Nisan 2019 tarihinde yapılan başkanlık oturumunda yaparak, karara bağladı. Anılan döküman, Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan Avrupa seçimlerine katılacak partilere ve adaylara gönderilecektir.

FUEN'in mehenk taşları önümüzdeki Avrupa seçimlerindeki önemi, seçime katılan adaylara kendi ülkelerindeki  ulusal azınlıklara ve dil gruplarına yapacakları desteğin temini yönünden çok önem arzetmektedir. Bu döküman, aynen Mimority SafePack adlı girişimde de olduğu gibi, FUEN'in azınlıkların Avrupa Birliği içindeki  siyasi temsilciliğini ve çoğunlukla azınlık arasında bir anlaşma yapılması doğrultusundaki ana hedeflerini tanıtmaktadır. Dökümanla birlikte katılımcı adaylara, bu soruları aktif şekilde desteklemeye hazır olup, olmadıkları sorulmaktadır. Adaylardan alınan cevaplar, FUEN'in üye organizasyonlarına ve, taleplerini  Avrupa Parlamentosu'nda en iyi şekilde temsil etmelerini teminen destek verdikleri adaylara ait her  münferid ülkenin ulusal azınlıklarına  intikal ettirilecektir.

Anılan dökümanın tümü aşağıda maruzdur.

ELECTION CHECKSTONES OF FUEN WAHLPRÜFSTEINE DER FUEN


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf