FUEN, Romanya Uz- Vadisi Macar Askeri Mezarlığında Yapılan Kışkırtmayı ve Vandalizmi kınar

- Basın Bildirileri

Yüzlerce rumen 6.Haziran 2019 tarihinde,  UZ Vadisi'ndeki (Romence adıyla:Valea Uzului) bir Transilvanya köyünde  bulunan macar mezarlığına, sözde I.Dünya Savaşında bir macar-avusturya mezarlığında yatan romen harp kahramanları için kaçak inşa edilmiş olan taş haçlar üzerine çelenk koymak üzere mezarlık kapısını kırarak girmiştir. Bu zorba kalabalık, polis kordonunu ve hem de orada mezarlığı koruyabilmek için sükunet içinde  bir araya gelen macar toplumu üyelerinin oluşturduğu zinciri yarıp geçmiştir. Bu kalabalık, mezarlığın kapısını yıkarak mezarlığın içine girmiş, bir çok macar mezarını yerle bir etmiş, tahrik edici şarkılar söylemiş ve oradaki macarları taş yağmuruna  tutmuştur.

İçinde 1. ve 2.dünya harbinde ölen askerlerin yattığı Uz-Vadisi Mezarlığı 1917 yılında avusturyalılar ve macarlar tarafından inşa edilmiştir. Mezarlık çoğunluk itibariyle, Macaristan'ın bir Transilvanya köyü olan, Hargita İlçesi'ndeki San Martin'e aittir. Bako İdari Bölgesi Dormaneşti/Dormanfalva şehir meclisi 2019 yılının Nisan ayında bu mezarlığa,  kaçak olarak beton haçlar ve rumen savaş kahramanları için bir anıt dikmiştir.

Tüm yetkili rumen makamlarının Dormaneşti/Dormanfalva şehir meclisi tarafından alınan bu tedbirleri yasa dışı olarak açıklamasına ve bu mezarlığın yasal olarak mühürlenmiş olmasına rağmen, belde meclisi rumen savaş anıtının 6.Haziran tarihinde açılışının yapılacağını duyurmuştur. Macarlar mezarlıkta toplanmış,  karşılıklı olarak birbiriyle el ele tutuşmuş ve rumen kalabalığının mezarlığa girmesine mani olmak için dualar etmiştir. Jandarma da olay yerine çağırılmıştır. Ancak rumenlerden oluşan kalabalık bütün bunlara rağmen mezarlığa girmeye muvaffak olmuştur.

FUEN,  daha önceki rejim değişikliği nedeniyle zaten  etnik bir iç şiddete maruz kalmış olan bir bölgede   kalabalık bir grup tarafından etnik bir sorunu kaşımak  için yapıldığnı düşündüğü bu  şiddet eylemini şiddetle kınar. FUEN, bu olayın Romanya'daki jeopolitik istikrarı ve  etnik iç ilişkileri tehdit ettiği inancındadır. Bu nedenle hali hazırdaki mevcut durumun daha da artmasından kaçınılmalıdır.

FUEN bu olayı bir  insan hakları ihlali olarak addetmekte ve rumen hükümetinden, elindeki tüm mevcut imkanları kullanmak suretiyle azınlıkların kültürel mirasını  ve sembollerini korumasını ve mevcut soruna olumlu bir çözüm yolu bulmasını talep etmektedir.

FUEN ayrıca Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ni Romanya'da insan haklarına, hukuk devleti anlayışına ve azınlık haklarına saygı duyulması için angaje olma çağrısında bulunur.

Bu Link adresinden dün rumen haberler portalı Hotnews tarafından yerinde çekilen kısa bir video filmini izleyebilirsiniz.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf