FUEN Ve UNPO Aralarındaki İşbirliğini Pekiştiriyor

- Basın Bildirileri

FUEN Başkanı Lorant Vincze ile FUEN'in siyasi danışmanı Johan Häggman Salı günü   ''Temsil Edilmeyen Uluslar ve Halklar Organizasyonu UNPO'' adlı kuruluşun program sorumlusu Julia Duval ve Genel sekreter Ralph Bunch ile FUEN'in Brüksel'deki bürosunda bir araya geldi. Her iki organizasyonun arasında azınlık hakları ile  dilsel ve kültürel çeşitliliğin savunulması ve teşviki doğrulutusundaki işbirliğinin daha da iyi olması için yeni  yol arayışları hakkında müzakerelerde bulunuldu.

Lorant Vincze konu hakkında  ''Bizler aynı değerleri paylaşıyor, azınlıkları savunuyor ve temsil ediyor, ve de farklı girişimlerle ve hedef gruplarıyla birbirimizi karşılıklı olarak tamamlıyoruz'' ifadesini kullandı.

Hollanda'da kurulan UNPO şiddet dışı değişiklikler doğrultusunda faaliyet gösteren global bir hareket olup,  karar süreçlerinde temsil edilmeyen her münferid halk ve ulusları savunmaktan dolayı gurur duymaktadır.

FUEN ve UNPO bir dizi suallar manzumesi çerçevesinde işbirliği yapmak üzere anlaşma sağladılar.

''Temsil edimeyen ve seslerine kulak verilmeyenlerin savunulmasında azınlık ve çoğunluk arasındaki anlaşmanın önemli bir enstrüman olduğunu UNPO tasvip etmektedir. Bizlere bu anlaşmanın teşviki konusunda tam destek vereceklerine dair söz verdiler'' diyen Lorant Vincze sözlerine devamla '' FUEN olarak kendilerine Minority SafePack adlı girişimin teşvikine verdikleri katkıdan dolayı müteşekkiriz''  ifadesini kullandı.

Ralph Bunche ise, özellikle azınlıklar içindeki farklı cinsiyetler arasındaki eşitliğin teşvikini teminen UNPO'nun yaptığı önemli çalışmadan söz etti. Bu biraz da AB'nin finansmanıyla mümkündür. 1-2 yıldır süregelen bu projenin faaliyet başlığı ''Women of Change -  Değişen Kadın'' şeklinde olup, AB Yargı Genel Müdürlüğü tarafından verilen mali yardımla finanse edilmektedir.   Projenin hedefi, kadınlarla çeşitli topluluklar arasında global bir iletişim ağı kurmayı gütmektedir. FUEN ulusal azınlık mensubu kadınların oynayacağı rol konusu başta olmak üzere,bununla igilenmeye ve ne şekilde katkı sağlayabileceğini  farketmeye dair söz vermiştir.

Her iki organizasyon, kendi üye kurumlarının eğitilmesinin ne kadar önem arzettiğini vurgulayarak kapasite düzenlemesinde başarılı olmuş yöntem ve metotların teatisinde mutabık kaldılar


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf