Avrupa'nın Azınlıkların Korunması Alanındaki Lider Organizasyonları Brüksel'de Biraraya Gelerek İşbirliği Konusunda Müzakerede Bulundu.

- Basın Bildirileri

Azınlıkların korunması için faaliyet gösteren Avrupa'nın en önemli organizasyonları Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin daveti üzerine 5.Mart 2019 tarihinde Brüksel'de toplandı. İçinde sekiz ayrı organizasyonun yer aldığı bu işbirliği buluşması, şu ana kadar  kendi tarzında gerçekleştirilen  en büyük toplantı olarak tanımlanabilir.

FUEN, Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), European Language Equality Network (ELEN), Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Society for Threatened Peoples (GfbV), Coppieters Foundation, Tom Lantos Institute ve Minority Rights Group International (MRG) adlı kurumların başkanları aralarındaki işbirliğini pekiştirmek, projelerini tanıtmak ve azınlıkların korunmasına ilişkin stratejilerini müzakere etmek üzere bir araya geldiler. Adıgeçenler aynı tarihe rast  gelmemelerini teminen  aktivitelerini ve 2019 yılına dair etkinlikler planlamasının da sunumunu yaptılar.

FUEN'in azınlıkların talebine ilişkin bir platformu konumundaki Minority Monitor projesinin de sunumu yapılarak, katılımcılar anılan platforma katkıda bulunmak, kendi uzmanlık bilgileri ile farklı azınlıkların durumları  hakkındaki malumatlarını teati etme konusunda uzlaştılar. Minority Women in Europe adlı proje ile bir avrupa dil merkezine/temsilciliğine dair planların tanıtımı ve de desteği  keza yerine getirilmiş oldu. 

FUEN Başkanı Lorant Vincze kouşmasında ''Organizasyonumuzun kendi planları ve hedeflerinin yanında birikimleri ve de bilgi ağları vardır. Bilgi birikimimizi birleştirebilirsek üyelerimize daha iyi yardımcı olabiliriz ve nihayette bu herbirimizi daha da güçlü hale getirecektir. Bu tarz bir işbirliği ile elde edilen  en iyi birikim olarak Minority SafePack adlı girişimi gösterebiliriz.  Önemli olan bu girişimi muhafaza etmek ve gelecekte güçlendirektir'' ifadesini kullanmıştır.

Organizasyonların hepsi, Avrupa Parlamentosu'nun yeni yasama süreci için, özellikle Minority SafePack girişimi olmak üzere,  müşterek stratejileri geliştirme konusunda fikir birliğine vardılar. Tüm katılımcıların uğrunda çaba göstermek istediği bu başarılı Avrupa Halk girişimi, AB dahilindeki yerli ulusal azınlıkların ve dil gruplarının korunmasını ve teşvikini talep etmektedir.

2019 Mayıs ayında Brüksel'de gerçekleştirilecek olan ana dilde yapılacak eğitime ilişkin BM Bölgesel  Forumu da keza müzakere edildiği gibi, Avrupa Birliği dahilindeki azınlıklara dair asgari normlara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu tarafından 13. Kasım 2018 tarihinde  alınan kararın tanıtımı yapılarak ileriye yönelik önemli bir adım olarak kabul edildi.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf