'' İki Dünyada'' adlı AGDM-Sergisi Münih'te 17. Durağını Açtı

- Basın Bildirileri

Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı Ilse Aigner 7.Mayıs 2019 tarihinde Münih'teki Maximilianeum Binası'nın taştan mamul salonunda AGDM'nin ''İKİ DÜNYADA'' adlı seyyar sergisini açtı. Eyalet Meclis Başkanı serginin, Avrupa birlikteliğine  ideolojiden arınmış bakışını ve kendi geleneğine olan ihtimamını memnuniyetle karşıladı ve şöyle konuştu ''Uzun süredir siyasi  bir mücadele kavramı içeren anayurt bugün için artık öyle değildir. Globalleşme ve hatta  Dijitalleşme gibi günümüzdeki  mega eğilimler bizde de anayurdumuza karşı yeni bir özlemi tetiklemiştir.. Yani, içinde adeta sağlam bir destek bulduğumuz, bize yönümüzü ve güvenliğimizi belirleyen bir mekana duyulan özlem gibi. Kısmen de olsa zaman zaman ana yurtları ve kimlikleri uğruna mücadele vermiş olan insanlar acaba  neler hissetmiştir ? İşte bunun içindir ki Bavyera Eyalet Meclisi'ndeki bu sergi, buna ilişkin bir  övgünün simgesi olmak zorundadır. Bu, iki arada köprüler kuran insanların önemli çalışmasını öven bir işarettir. Azınlıklar, devletler içindeki çeşitliliği zenginleştirirler,  kendi dillerine ihtimam gösterirler ve kendi adetlerini korurlar. Bunu çoğunluğa karşısına alarak değil, bilakis çoğunlukla beraberced, gözlerden ırak bir ada olarak değil, bilakis bir bütüne sıkıca bağlı ayrılmaz bir parçası olarak yaparlar.

FederaL Hükümetin Göçmen ve Ulusal Azınlık Sorunları Yetkilisi Prof. Dr. Bernd Fabrituius da misafirleri selamladı ve ''Bu sergiyle biz tüm eleştirmenlere ve kuşku duyanlara, Alman azınlıkların,  geçmişte Doğu ile Batı arasındaki güncel sorunların  ve giderek artan güvensizlik ortamında olduğundan daha da fazla olmak üzere, neden önem arzettiği ve desteğe şayan bir hedef olduğu sorusuna karşı  üç güçlü cevap vereceğim.  Alman azınlıklar Almanya ile menşe ülkeler arasında çeşitli köprüler inşa edebilirler. Almanya ile Orta ve Doğu Avrupa arasında uluslararası karşılıklı  bir  iletişime acaba kim doğal bir katkıda  bulunabilir ? Milliyetçilik ile Doğu ve Batı arasındaki gerilimin arttığı bu zamanlarda, kendinden emin köprü kuruculara sahip olmak, paha biçilmez bir değerdir. Bu sergiyle biz bu insanların arkasında durarak, onların sırtını güçlendirmekteyiz'' dedi.

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft ise sergiye dair bir takdimde bulundu. İKİ DÜNYADA adlı bu sergi, Yurtdışı Alman Azınlıkları Çalışma Topluluğu (AGDM) çatısı altındaki Alman kökenli halk gruplarının kökenini, geleneklerini ve birliğe ait faaliyetleri göstermektedir. Yurtdışında yaşayan Alman kökenli insanların sayısının toplamda bir milyondan daha  fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu etnik azınlıklar geçmiş yüzyıllarda cereyan eden Alman Doğu Kolonizasyonu, hedeflenmiş göç hareketleri ve de 20.yüzyıldaki 1. ve 2.dünya savaşları olmak üzere harplerden sonra oluşan  sınır değişiklikleri ve sürgünler nedeniyle ortaya çıkmıştır. Buradaki tarih, sayısal güçler ve bölgesel yerleşim yapısı bir halk grubundan diğerine nazaran çok  farklıdır.

Alman yaşamı Almanya'nın dışında çok az kimse tarafından bilinmektedir. Bu sergide sunulan hem tarihi ve hem güncel ağırlık noktaları vasıtasıyla,  Alman dilinin, geleneklerinin, ananelerin ve de Almanlar için yeni fikirlerin nerede ve hangi ülkelerde tezahür ettiği ortaya çıkmaktadır.

Sergi 8 ile 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Münih'teki Bavyera Eyalet Meclisinde düzenli  açılış saatleri sırasında ziyaret edilebilir. Ziyaret Saatleri Pazartesi ile Perşembe günleri arası her gün  saat 9.00 ile 16.00  ve Cuma günü ise 9.00 ile 13.00 arasındadır. Umuma mahsus taşıma Araçları: Max-Weber Platz Durağı  U4/U5.

Görsel kanıt: Bavyera Eyalet Meclisi Resim Arşivi, Foto: Rolf Poss


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf