50 MİLYON SESDEN ULAŞAN KOLLEKTİF BİR HABER VE KİŞİSEL TARİHİNİZ: MSPİ KAMPANYASı'NıN BAŞARı STRATEJİSİ

- Basın Bildirileri

Berlin'den gelen harika yeni havadisler!  Geride bıraktığımız aylar FUEN için tamamen yoğun bir çalışma ve Minority SafePack adlı girişim kampanyasının yoluna tam vitesle devamıyla doluydu: Kampanyanın idari ekibi FUEN Başkanlığına   planlarını ve fikirlerini sunmuş ve FUEN mensuplarıyla birlikte anılan kampanyayı Avrupa Birliği düzeyinde organize etmeye çoktan başlamıştı.

5 Eylül tarihinde Berlin'de yapılan başkanlık oturumunun gündeminde   ana konu, MSPI adlı kampanyanın statüsüydü: İşletme Yönetimi Yapısı ve Finans Planlaması. Tüm AB üyesi  ülkelerinden gereken imzaların  toplanmasına yönelik detaylı bir planın sunumu yapılmış ve de bunda Başkanlık makamıyla uzlaşma sağlanmıştı. Buradan çıkacak sonuçlar her katılımcı üye organizasyonla münferiden paylaşılmıştı. Bizler organizatör olarak bu kampanyaya tüm gücümüzle start veriyoruz. Bir milyon imzayı bir araya getirecek olup, önümüzde dikilen yeni hukuki tartışma dahi bizi, en önemli hedefimiz olan bir milyon imzayı toplamaktan alıkoyamayacaktır.

FUEN üye organizasyonları, bölge ve ortaklarının katılımı ve desteği, bir milyon imzanın toplanmasının ruhunu teşkil etmektedir. İvedilikle gerekli olan imzaları böylesine büyük bir rakama tekabül eden miktarda, toplumlarınız ve Sizlere destek verenler arasında bir araya getirmeye bir tek Sizler muktedirsiniz. Bir azınlığa veya dil grubuna mensup her kadın ve erkek vatandaş, MSPI-Kampanyası'nın  bu temel  mesajıyla, kendi toplumunun hayrına  ve insanlığın gelecek nesillerinin  hayatına yapılacak bir yatırım olması bakımından, özdeşleşebilir. Çoğunluğa mensup olan kadın ve erkek vatandaşlar şunu anlamak zorundadırlar ki; bu girişim onlardan hiç bir şey alıp götürmeyecektir.

Kampanya ekibi gerekli olan bilgileri ve lüzumlu yardımcı malzemeleri emre amade  kılarak, kendini kanıtlamış olan uygulamaları ve başarılı  stratejileri Sizlerle paylaşacaktır. FUEN Başkanlık Makamı ve Halk Komitesi üyeleri, üye ülkelere ziyaret için emrinize amade olacaklardır. Ancak şunu bilmelisiniz ki, kendi öz tarihinizi paylaşarak ve haberler yaymak suretiyle, MSPI adlı girişimin, toplumunuzun günlük yaşamını ve yerli azınlıklarla  dil gruplarına mensup 50 milyon insanın hayatını daha iyi hale getirebileceğini toplumunuza göstermek tamamen Sizlerin elindedir.

Küçük bir ön tad alabilmenizi teminen daha nelerin olabileceği  hususunda minority-safepack.eu  adlı internet sayfasına girmek suretiyle, Avrupa'nın en büyük gizemlerinden birini açığa çıkartmak ve farklı azınlıkların yaşadığı bölgelerden bir kaç etkileyici hikayeyi tanımak fırsatını bulabilirsiniz. Avrupa Birliğine dahil olmayan bir ülkenin üyesi olarak imzanızla bu girişimi sembolik olarak desteklemek için kullanacağınız  yeni enstrüman,  o halde çevrim içi yoluyla olacaktır. Zira, toplumlarımızın karşılıklı olarak gösterecekleri dayanışma Sizlerin en önemli kazancınız olarak kalacaktır. İçeriğine dikkatlice  bakınız ve MSPI adlı girişimin toplumunuza nasıl yardımcı olacağını ortaya çıkartınız.

Seslerinizi yukselterek, Avrupa'nın hakkımıza olan çağrımızı duymasını sağlayınız !. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf