Alman Azınlıkları Çalışma Gurubunun Berlin'deki 27.Yıllık Oturumu

- Basın Bildirileri

Alman Azınlıklarının temsilcilerini 5. ve 8.Kasım tarihleri arasında Almanya Hükümeti'nin yüksek düzeyli karar vericileri ile  ile Berlin'de yapacakları önemli politik görüşmeler bekliyor. Bundan başka azınlık temsilcileri, Federal Hükümet Göçmen Sorunları ve Ulusal Azınlıklar Sorumluluk Dairesi'nin  30.Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama gününe de katılacak ve iç görüşmelerde Alman Azınlıkları Çalışma Topluluğu'nun (AGDM) gelecekteki stratejisi üzerinde çalışacaklardır.

FUEN Bünyesindeki Alman Azınlıkları Çalışma Topluluğu 27. yıllık oturumunu Federal Hükümet'in Göçmen Sorunları ve Ulusal Azınlıklar Sorumlusu Dr.Bernd Fabritius'un daveti üzerine ve Federal İçişleri, İnşaat ve Anayurt Bakanlığı'nın teşviki ile 5. ve 8 Kasım 2018 tarihleri arasında Berlin'de yapacaktır. Anılan oturuma  tüm Avrupa'dan ve eski Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla oluşan devletlerden gelecek olan genç yöneticiler de dahil olmak üzere 50 Alman Azınlık temsilcisinin katılması beklenmektedir.

İşbu yıllık oturum çerçevesinde olmak üzere Alman azınlık temsilcileri Federal Hükümet İçişleri, İnşaat ve Anayurt Bakanlığı Parlamentar Devlet Müsteşarı Stephan Mayer tarafından karşılanacaklardır. Bunu takiben Federal Meclis Üyeleri, Federal Milletvekili Bay Eckhardt Pols yönetimindeki CDU-CSU'nun ''Yerlerinden  kovulanlar, Göçmenler ve Alman Azınlıklar''  adlı Parlamenter Gurubu ile biraraya gelecektir.  ''Fedeal Meclis'te Berlin Görüşmeleri'' diye tanımlanan bu oturumun sonunda Federal Hükümet Kültür ve Medya Sorumluluk Dairesi ''Tarih ve Hatıralar''  (BKM) Grup Yönetmeni Bayan Maria Bering ile bir toplantı yapılacaktır.
Alman Azınlıkları temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakanlık şefi, Dışbilimler, Eğitim ve Araştırma Politikası ve Dışişleri Kültür Politikası Sorumlusu Bayan Heidrun Tempel tarafından, Göthe Enstitüsü ve Dış İlişkiler Enstitüsü temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir ihtisasi görüşmeye davet edilmiştir.

Alman Azınlıklarını temsilcileri, Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN)  tarafından organize edilen bu ikili görüşmelerden her şeyden önce kendi gelişimlerini ve de ülkeler ötesi bir işbirliğine dair temel ve stratejik yönlerini tasavvur etme doğrultusunda istifade edeceklerdir.

AGDM'nin bu yılki yıllık oturumunun önemli bir noktasını ''Alman Azınlıkların Gelecek Stratejisi'' nin kamuya sunulması ve de ''Geleceğe Daha Güçlü'' adlı brosürü teşkil etmiştir. Gerçekleştirilen  ''Geleceğin Atölyesi''  projesinin sonucu olarak geniş kapsamlı bir broşür ortaya çıkmış ve bu broşür, AGDM Berlin Koordinasyonu'nun gelecekteki çalışmalarında bir nevi kılavuz ve geleceğe yönelik  destekleyici malzeme mahiyetinde hizmet sağlayacaktır.

Bu yıllık oturum azınlık temsilcilerine politika, bilim ve idari işlerle ilgili diyaloğu daha da derinleştirme imkanını sunacaktır. Romanya Büyükelçisi S.E. Bay Emil Hurezeanu bu vesileyle, Romanya'nin Berlin'deki Büyükelçiliği'nde verilecek bir akşam kokteyline davet etme şerefini bahşetmiştir. Azınlık temsilcileri keza, azınlık temsilciler meclisi  ve Rusya Almanları Hemşehriler Birliği temsilcilerinin yanı sıra  AGDM Sözcüsü Bernard Gaida'nın da bir selamlama konuşması yapacağı, Federal Göçmen Sorunları ve Ulusal Azınlıklar Sorumluluğu Dairesi'nin 30.yıldönümü  kutlama törenine de katılacaklardır.

Orta ve Doğu Avrupa'daki 20'den fazla Alman azınlık ile eski Sovyetler Birliği devletleri Federal Almanya tarafından, ikinci dünya harbi sonuçlarının üstesinden gelme   sorumluluğu nedeniyle desteklenmekte ve teşvik edilmektedirler.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf