Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Slav Azınlıkları Çalışma Grubu'nun (AGSM) ilk çevrimiçi oturumu gerçekleşti

Slav Azınlıkları Çalışma Grubu (AGSM) ilk çevrimiçi oturumunu yaptı. AGSM Slav azınlıklarının Avusturya'nın Bleiburg/Pliberk'te 2019 yılının Kasım ayındaki seminerinden bu yana KOVİD-19 Pandemi Salgını nedeniyle toplanamamış olması nedeniyle, bu kez bir çevrimiçi oturumu organize edildi. Yapılan davetiyeye tüm üyelerin neredeyse yarısı katıldı ve böylece 13 üye organizasyon, temsilcileri vasıtasıyla toplantıda hazır bulunmuş oldu.

AGSM Sözcüsü ve FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar oturumu bir selamlama konuşması yaparak ve de güncel durumu sunmak suretiyle açtı. Oturumun gündemini Koronavirüsü sürecindeki güncel durum hakkındaki görüş teatileri, bunların Slav Azınlıklarına olan etkileri ve de AGSM'nin halen süregelen ve geleceğe matuf faaliyetleri teşkil etti. Yeni hazırlanan AGSM Broşürü ve ana sayfası, aynen önümüzdeki Slav Azınlıkları Semineri'nin planı ile FUEN 2020 yıllık kongresi gibi, bir kez daha ve daha yakından tanıtıldı (Tabii ki KOVİD-19 Durumu bu etkinliklere uygun bir durum arzettiği takdirde). FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes ise buna ilişkin imkanları ve karşılaşılan güçlükleri daha teferruatlıca açıkladı.

FUEN tarafından yapılan ''Do you speak Corona-Koronaca biliyor musunuz'' adlı anketten de görüldüğü gibi, bir kaç azınlık KOVID-19 Pandemi Salgını'nın sonucu olarak tezahür eden gayet güç olan bir durumdan söz etti. Bu durum hakkında FUEN ve AGSM gelecekte de mütelaada bulunacaklardır.

Hepimiz birden bir daha seferki (ümid edelim ki şahsen olsun) görüşmemiz nedeniyle şimdiden sevinç içindeyiz.

 

Basın bildirileri