Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

FUEN Delegeler Meclisi Azınlıkların AB Düzeyinde Korunmasını Talep Ediyor

FUEN Başkanı Lorant Vincze İtalya'nın Trieste/Trs. Kentinde Cumartesi günü yapılan FUEN-2021 Delegeler Meclisi toplantısında ''Bu olağanüstü süreç bizi olağanüstü gayret ve de esnekliğe zorladı'' dedi. Başkan Yardımcıları Gösta Toft, Vladimir Ham, Angelika Mlinar, Halit Habip Oğlu, Bahne Bahnsen, Daniel Alfreider ve JEV Başkanı Andor Barabas meclise faaliyet raporlarını sundular. General Sekreter Eva Penzes ise FUEN Ekibini, organizasyonun aktivitelerinin yeniden dizaynında gösterdiği başarılı çabalar ve Başkanlık Makamı üyelerini ise gösterdikleri iyi işbirliği için överek, üye organizasyonlara ve kongre organizatörlerine ayrıca şükranlarını sundu.

Çalışma gruplarının sözcüleri de keza faaliyet raporlarını takdim ettiler ve Bahne Bahnsen finansman raporunu sunarken, Hukuk uzmanı Thomas Hieber, FUEN'in ve Halk Komitesinin, Avrupa Komisyonu'nun Minority SafePack adlı girişime verdiği red kararını talep etmelerinin nedenleri hakkında konuştu.

Tüzükler

Bunun dışında FUEN-Tüzüklerindeki bir dizi değişiklikler oya sunuldu. Menşe verziyonları ve içerikleri göz önünde tutulmak suretiyle tüzükler güncelleştirilerek, Başkanlık makamının, başkanın, genel sekreterin rolleri ile, üyelik şartları ve iş yeri tüzüğüne açıklık getirildi.

Kararlar

Toplantıda, AB içindeki yerli ulusal ve dil azınlıklarının geleceği hakkında esas bir karar alındı. Avrupa'nın geleceği konferansını halk katılımıcılığının acil ihtiyaç duyulan bir süreci olarak memnuniyetle karşılayan bu karar, ''MinoritySafePack'' adlı girişimin Avrupa Komisyonu tarafından reddedilmesine duyduğu hayal kırıklığını da pekleştiriyordu. Karar, Avrupa'nın geleceği konferansından ulusal ve dilsel azınlıkların korunmasını, ve kültür ve dillerinin Avrupa Birliği Sözleşmelerine özellikle açık yetkisi ve sorumluluğu altında dahil edilerek, bunun dışında Kopenhag Kriterlerine riayetin sadece katılımcı ülkeler için kısıtlı kalmayarak, bilakis üye ülkeler tarafından da yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk arzetmesini talep ediyordu. Kararla birlikte Avrupa Komisyonu'ndan aşağıda belirtilen bir dizi tedbiri alması istenmekteydi:

 • Ulusal ve dilsel azınlıklar durumuna ait gözetimin tümüyle hukuk devleti mekanizması kapsamına dahil edilmesi
 • Avrupa Parlamentosu'nun talebine uygun olarak, azınlık mensupları haklarının korunmasını teminen tüm AB dahilinde demokrasi, hukuk devleti ve temel haklarını sağlayan müşterek bir AB-Standart çerçeve şartlarının tesis edilmesi.
 • Ulusal ve dilsel azınlıklara ait hakların korunması alanında Avrupa Konseyi ile karşılıklı güçlendirici bir işbirliği girişiminde bulunmak ve başlatmak
 • AB kapsamındaki tehdide maruz kalmış olan azınlık dillerinin korunmasını teminen acil tedbirleri almak.
 • Ulusal ve dilsel azınlık mensup kadın ve erkeklerin korunmasını teminen bir strateji hazırlamak

Alınan kararın tamamını BURADAN yükleyebilirsiniz.

 

FUEN üye organizasyonlarının girişimiyle sağlanan 5 karar da keza kabul edilmiştir: Bunlar;

 • Rodos, Kos ve Oniki Adalardaki Türklerin Durumu hakkında
 • Batı Trakya Türklerinin toplantı özgürlüğü hakkının Yunanistan tarafından zedelenmesi hakkında
 • Karpat Rusları/Rutenlerin Ukrayna'da yerli ulusal azınlık olarak tanınması hakkında
 • Estonya'daki Rus okullarının kapatılması ve insan hakları aktivisti Sergej Seredenko'nun tevkif edilmesi hakkında
 • Romanlara karşı polis şiddetinin kınanması hakkında
 •  

Slovenya ve Hırvatistan'daki Kadın ve Erkekleri temsil eden İtalya Birliği ve Romanya'lı Tatarlar Demokratik Birliği olmak üzere iki yeni FUEN Organizasyonuna ''FUEN ailesi'ne Hoşgeldi'' mesajı verildi.

İtalya Birliği
Slovenya-İstriya Adriya sahili boyunca yaşayan İtalyan toplulukları ile Hırvatistan yarım adası İstriyen, Dalmaçya ve Slovenya'daki yaşayan kadın ve erkek İtalyanları siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda temsil etmektedir. İtalya Birliği toplam olarak 31.922 mensuba sahip olup, bunlardan 3254 tanesi Slovenya'da, arta kalan 28.668'i ise Hırvatistan'da yaşamaktadır.

Tatar Demokratik Birliği (UTD)
Bu birlik, Romanya'da yaşayan mensuplarının Türk-Tatar kimliğini teşvik ve muhafaza etmek, geliştirmek ve Romanya ulusal kültürünün entegre olmuş ayrılmaz bir parçası olarak teşvik etmeyi amaç edinmiştir. Anılan organizasyonun 5600 üyesi vardır.

 

Basın bildirileri