Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Parlamentosu'nun Minority SafePack adlı vatandaşlar girişimiyle ilgili açık ifade 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşiyor

Minority SafePack (MSPI) adlı vatandaşlar girişimi doğrultusunda önemli bir kilometre taşı atılmış oldu. Minority SafePack adıyla bilinen Avrupa Halk Girişimine ilişkin açık ifade 15.Ekim 2020 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ( Orta Avrupa Saati) Avrupa Parlamentosu'nda çevrim içi katılımla yapılacak. MSPI Halk Komitesi, Avrupa İfade Organizasyonu konusunda yetkili olan üç ayrı komite tarafından önerilen termini kabullendiğini Avrupa Parlamentosu'na bildirdi. Avrupa Parlamentosu ifade hakkında 01.Ekim 2020 tarihinde verdiği kararı açıkladı.

2013 yılında harekete geçirilen MSPI adlı halk girişimi Avrupa'daki çeşitli bir çok azınlık ve dil toplumlarının dayanışmasından ve de Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin (FUEN) koordinasyonu altında oluşa gelmiştir. Anılan kuruluş bu doğrultuda 1.123.442 imza toplayarak, Avrupalı azınlıkların ve de bölgesel ve azınlık dillerinin korunması ve teşvik edilmesini teminen, kapsamında çeşitli yasal eylemleri (yasaları) barındıran bir paket için gerek duyulan ulusal eşik değerini 11 AB üye ülkesinde aşmaya muvaffak olmuştur. MSPI girişiminin hedefi, Avrupa Birliği'ni kendi sloganıyla uyarlamak, ulusal ve dilsel azınlık mensuplarının korunmasını geliştirmek ve birlik içindeki kültürel ve dilsel çeşitliliği pekleştirmektir.

Halk Komitesi ile MSPI adlı girişime mensup uzmanlar önerilerini 15.Ekim tarihinde Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Temsilciliği ve Bölgeler Komitesi üyelerinin huzurunda sunma imkanı bulacaktır. Dinleme, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri (LIBE) Komisyonları ve Kültür ve Eğitim Komitesi (CULT) ile Dilekçeler Komitesi (PETI) tarafından müştereken organize edilecektir. İfade kapsamında, REGI, ITRE, JURI, ve ECON Komite üyelerinin, Avrupa Halk Girişiminin kendi yetkileri dahilinde kalan alanlarında verecekleri mütalaalar da yer alacaktır.

Avrupa Parlamentosu'nda halen geçerli olan güvenlik önlemleri, örneğin komite dinlemelerinin harici misafirler huzurunda yapılmasında görüleceği gibi, fiziki etkinliklerin organizasyonlarının yapılmasını uygun görmemesi nedeniyle, işbu MSPI Halk Girişiminin dinlenimi uzak/çevrim içi katılımı formatında gerçekleştirilecektir. Avrupa Parlamentosu başkanları ile bir kaç üyesi buna rağmen salonda hazır bulunacak olup, harici sözcüler, misafirler ve diğer üyeler bu oturuma uzaktan katılım sağlayacaktır. Oturum tümüyle birlikte Webstream üzerinden bir çok dilde yayımlanacak olup, ilgi duyan tüm kamu oyunun katılımı da böylece sağlanmış olacaktır.

Halk Komitesi, MSPI Halk Girişiminin Avrupa Parlamento'sunda fiziki sunumunun imkansız olmasından dolayı üzgün olmakla birlikte, tüm katılımcı tarafların sağlık yönünden korunmuş olmalarına duyulan ilgi nedeniyle oturuma uzaktan/çevrim içi yoluyla katılmalarının anılan girişimin yol katetmesi doğrultusunda gidilecek yegane yol olduğunu tasvip etmiştir.

MPSI'ye ait daha fazla bilgi

Umuma açık dinletim.

Açık Dinletime Dair Daha Fazla Bilgi

Basın bildirileri