Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''Kendini Bizzat İnşa Et'' Adlı Program Başarıyla Start Aldı

FUEN'in Kendini Bizzat İnşa Et adlı Beceri Geliştirme Programı çerçevesindeki ilk eğitim çalışması tam bir başarıydı: FUEN'in ve YEN-Üye Organizasyonlarının genç katılımcıları 22 ile 24.Kasım 2019 tarihleri arasında Berlin'de bir çok yeni şey öğrenmiş oldular.

Çalışma NGO'nun lobi çalışmaları (Sivil Toplum Kuruluşları), sunum ve açık söylem konularına odaklanmıştı. Gençler için ilginç olan bu konular, kendi taleplerini temsil edebilmeleri ve böylece ikna ve sunum kaabileyetlerini güçlendirmeyi teminen JEV'in arzusu uyarınca seçilmişti. Çalıştırıcı olarak Robert-Schumann-Enstitüsü'nden Robert Berczeli, profesyonel çalıştırıcı ve Lübnan'daki Hristiyan Topluluğu Üyesi Marianne El Haibe ve Hollanda'dan Frizya Dili ve Kültürü Bölge Bakanı Sietske Popjes seçilmiştir.

FUEN Sorumlu Müdürü Eva Penzes yaptığı konuşmada ''Kendini Bizzat İnşa Et Programı'nın ilk eğitim çalışması FUEN ve onun üye organizasyonları için atılan büyük bir adımdı. Bu çalışmalar dizisinin amacı kendi gelişimi ve organizasyon dahilinde çalışan insanların ihtisas eğitimini kapsamına almaktır. İhtisas eğitimleri FUEN ve üye organizasyonlarının çalışmalalarını düzeltme kalite yönünden daha yüksek bir seviyeye taşıma adına önem arzetmektedir. Kendini Bizzat İnşa Et adlı program işte buna ulaşmak için tam bir fırsattır. Bir çok insanın kendisini ve de organizasyonunu geliştirmek adına bu programı büyük bir imkan addederek, ilgi duymuş olmasından ve hala duyması nedeniyle mutluyum. Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek olan Çevrim içi iletişim ve kampanya iletişimine ilişkin ikinci çalışmamız nedeniyle daha şimdiden büyük sevinç duymaktayım. Bütün bunları mümkün kıldıkları için mali destekçilerimize de teşekkür etmek istiyorum'' demiştir.

Kendini Bizzat İnşa Et adlı proje fikrini geliştiren proje yönetmeni Laszlo Boder ise şu demeci vermiştir: '' FUEN Kuruluşu birliktelik sağlayan ve kültürel tarzdaki projeleri ile tüm Avrupa'daki azınlık haklarının avukatı olarak oynadığı rolün yanı sıra şimdi de Kendini Bizzat İnşa Et adlı programıyla masaya yeni bir şey yatırmaktadır. Bu üye organizasyonlar arasındaki effektif bir değiş tokuş ve bilgi transferi adına yapılmış fevkalade bir çıkış noktasıdır'' Adıgeçen devamla ''Bu da FUEN'in geleceği için önemli olup, bu nedenle de bu kadar çok genç insanın ilk eğitim çalışmasına katılmış olduğunu görmek benim için büyük bir mutluluktur. Burada temsil edilen organizasyonlar muhakkak bundan istifade edeceklerdir. Tüm FUEN üyelerine ivedilikle yapacağım tavsiye, bu programa katılmalarıdır. Bunu takib eden eğitim çalışmamızın da keza benzer başarıya ulaşacağını sanıyorum ve burada paylaşılan bilgilerden, üye organizasyonların kuvvetlenmesi yönünde istifade edileceğinden eminim. FUEN işte bu tarzıyla önümüzdeki 70 yıl içinde de kendini mütemadiyen yenileyen bir organizasyon konumunda olacaktır'' ifadesini kullanmıştır.

Çalıştırıcı Sietske Popjes ise ''Bu tarz bir çalıştayın amacı öz güven inşa etmektir. Fikrini söylemek, siyasi karar vericiler veya politikacılarla birlikte bir diyaloğa katılmak, kendi dilinizin ve kendi azınlık kültürünüzün 21.yüzyılda yaşamın içinde kalmasını sağlamak, bir kültür ive yaşam içinde ohayatiyetini sürdüren bir dilin temsilcisi olduğunuzu, ya da onun bir parçasını teşkil ettiğinizi insanların görüp farkedebilmelerini sağlayacak bir öz güvenden bahsediyorum''.şeklinde konuşmuştur. Adıgeçen sözlerine devamla ''hayatımda durumlarını kendi azınlıkları için nasıl kullanmaları gerektiğine ilgi duyan bir çok genç insan gördüm. Ancak, bu insanlar açık bir söylemde bulunabilmek için bazı ipuçları ve püf noktalarını da öğrenmek istiyorlardı. Frizya diliyle ilgili kendi öz birikimlerimden söz edebildiğim ve Sizlerinde kendi ana yurdunuzla ve de kültürünüzle ilgili tecrübelerinizden bahsedebildiğiniz enerji yüklü bir haftayı yaşadık. Bu bize keyif verdi'' ifadesinde bulundu.

Marianne El Haibe ise şöyle konuştu: ''Çok farklı bir gruptu. Program tümüyle çok öğreticiydi ve ben bunun tüm katılımcılar için coşkulu bir birikim olduğuna kaniyim. Aramızda paylaştığımız fikirler gerçekten faydalı ve yaratıcıydı. Ve Ben tüm katılımcıların öğrendikleri şeyleri topluluklarına intikal ettirebilecek ve ana vatanlarında gerçek bir ''fırsat yaratıcısı'' konumunda tezahür edebilecek potansiyale sahip olduklarını düşünüyorum''.

Kendini Bizzat İnşa Et adlı porogram 6. ve 8. Aralık 2019 tarihlerinde bir Çevrim İçi ve Kampanya İletişimi çalışmasıyla devam edecektir. Bu müracaat formunu doldurmak suretiyle katılım baş- vurusunda bulunabilirsiniz.

2020 Yılında Fundraising (Bağış Toplama), Corporate Identity Design (Kurumsal Kimlik Tasarımı), Foto-/Video Çalışması, Kampanya Yönetimi, Organizasyon yönetimi veya Recruiting gibi çeşitli alanlardaki çalışmalar da ilave olarak programa eklenecektir.

Basın bildirileri