Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlıklar lehine olan bir diğer Avrupa Vatandaşlar Girişimi için gerekli son hamle

Avrupa'daki ulusal azınlıkların kendi toplumlarını tümüyle inşa ve kültürlerini muhafaza etmeleri imkanlarını geliştirmeyi amaçlayan bir sivil halk girişiminin başarıyı ulaşmasına ramak kaldı. ''Bölgelerin Eşitliği ve Kültürlerini Muhafazası İçin Uyum Politikası'' başlıklı girişimin gerçekleşmesi için gerek duyulan bir milyon imza daha şimdiden toplanmış olup, en az 7 AB üye devletinde ulusal eşik değerine ulaşmak için daha 07.Kasım 2020 tarihinin bitimine kadar zaman arta kalmış durumda. Söz konusu ulusal eşik değerine şimdiye kadar Macaristan, Romanya ve Slovakya'da erişilmiş oldu. Anılan girişim en az 7 AB üye ülkesinde gereken imza sayısını elde eder etmez, Avrupa Komisyonu tedbirleri alacaktır.

Avrupa Birliği dahilinde ulusal bir azınlığa mensup yaklaşık 50 Milyon insan yaşamakta. Bu insanların ana yurtları ulusal bölgeler olup, girişimin sivil organizasyonları bunların arkasında durmaktadır. İşbu halk girişimi avrupai azınlık uluslarına yardımcı olmak suretiyle, onların AB-Yardım Fonlarından maddi imkanları doğrudan elde edebilmelerini sağlayacaktır. Bu maddi yardım, o insanların yaşadıkları ülkede maddi yönden belirli ölçüde bir özgürlüğü sağlamalarına ve Avrupa etnik çeşitliliğinin muhafazasına katkı verecektir.

Azınlık bölgelerinden biri hükümetin yapacağı yardıma bağımlıysa, o devletin doğrudan etkisi altında kalacak demektir. Finansmandan bağımsız olmanın önemi, vereceği dahili kararlarda ve parasını ne tarz ve şekilde harcayacağı hususunda daha fazla özerkliğe sahip olmak anlamına gelir. Girişim, bazı ülkelerce muhtemelen üstü kapalı şekilde yürütülen etnik ayırımcılığa karşı duruş sergilemekte ve ulusal azınlık bölgelerine hayatta kalmaları için yardımcı olmakta, etnik, dilsel ve kültürel karakteristik özelliklere ve Avrupa Topluluğuna kendi çeşitliliğini koruması doğrultusunda yardım eder.

Girişim AB'nin yerli etnik azınlıklarına, finansman desteği ve uyum finasmanı alabilmek için Belçika / Brüksel'e başvurma imkanını sağlama hedefini güder. Bu sayede alt yapı, okullar ve yerel ekonominin gelişmesinin devamı ve bunun sonucunda göçmen oranında düşüş için katkı sağlanmış olacaktır. Bu durum, ekonomik yönden ezilen ulusal bölgelere yardım sağlayarak, ahalilerini muhafaza etmelerine imkan verecektir.

Başarılı bir avrupai halk girişiminin (MSPI) koordinatörü olarak FUEN bu her iki girişimin birbirlerini tamamladıkları ve birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirdikleri görüşündedir. FUEN üye organizasyonları ile partnerleri ve destekleyicilerinden bölgelerin eşitlenmesi girişimine imza vermeleri için talepte bulunur.

Çok sevdiğimiz Avrupa'yı korumak için birbirimizle yan yana durmalıyız.

Https://www.signiteurope.com internet sayfasını okuyarak daha fazla bilgi edininiz veya bu girişimi burada imzalayınız

Basın bildirileri