Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun Çevrim İçi Oturumunda Her Şey Önümüzdeki Yıllık Oturum Üzerinde Şekillendi

FUEN Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun görevli sözcüsü ve FUEN Başkan Yardımcısı olan Bahne Bahnsen 1.Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi oturumunda, bir anavatanı olmayan Avrupalı azınlıkların birbirleriyle teati içinde bulunmaları ve aynı ölçüde siyaseten proaktif olmalarının önemli olduğunu ifade etmiştir. Adıgeçen, bu hafta Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak açık ifade sunumuyla bir enstrüman olarak tanıtılacak ve anavatanı olmayan azınlıklara da sübstansiyel destek hazırlayacak olan Minority SafePack adlı halk girişiminin önemine atıfta bulunmuştur. Bay Bahnsen işte bu nedenle Non-Kin-State Çalışma topluluğu'nun bunun öncesinde, MSPI'nin Avrupa Parlamentosu tarafından yasal önerileriyle birlikte kabul görmesi halinde keyfiyete ne şekilde devam edileceğinin iyice düşünülmesi gerektiği fikrinde olduğunu beyan etmiştir.

Adıgeçen çalışma topluluğunun üyeleri yakın bir gelecekte bu konuyu müzakere etme imkanı bulacaklardır. Oturumda, Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun yıllık toplantısını Kasım ayı sonu veya Aralık başında çevrim içi formatında gerçekleştirmesi ve dil kaybı ile dilin yok olması gibi konuları ele alması kararlaştırılmıştır.

Dokuz ayrı azınlığa mensup temsilciler (Navarra'daki Basklar, İsviçre'deki Yenişler, İtalya'daki Ladinler, Batı Frizyalılar, Doğu Frizyalılar, Kuzey Frizyalılar, Kuzey Makedonyalı Romalar, Bulgaristanlı Aromunlar ve Yunanlı Pomaklar) hazırlığı yapılan bu oturuma iştirak edeceklerdir.

Çalışma Topluluğunun koordinatörü Arvid Martens üyeleri, FUEN'in 24.Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştireceği delegeler meclisi toplantısı ve de Ekim ayı sonunda yapılacak ''Orta ve Orta Doğu Avrupa'daki Etnik Grupların Hakları ve Azınlıkların Korunması'' konulu konferansın da yer aldığı halen süregelen ve geleceğe matuf projeler hakkında bilgilendirecektir.

Yunanistan'daki Pomak Azınlığın temsilcilerine çalışma topluluğunun yeni üyeleri sıfatıyla hoşgeldin selamlaması yapılmış ve Navarra bölgesindeki Bask temsilcileri de çalışma topluluğunun yaptığı oturuma ilk kez katılmışlardır. Katılımcılar oturum sırasında karşı karşıya kalmış olarak addettikleri güçlüklerden bahsederken, aynı zamanda kazandıkları başarıları da birbirleriyle teati etmişlerdir. ''Frizyalıların Avrupa Caddesi'' adlı proje de keza çevrim içi olarak tanıtılmıştır.

Basın bildirileri