Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Yeni Yılla Birlikte FUEN

Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin (FUEN) Başkanlık Makamı Eva Adel Penzes'i organizasyonun yeni genel sekreteri olarak atadı.

Macaristan'daki Alman azınlığa mensup olan Eva Penzes FUEN bünyesindeki çalışmalarına, proML – Multilingualism and Cultural and linguistic Diversity Europe adlı projenin koordinatörü olarak başlamıştır. Eva Penzes 2015 yılından beri FUEN bünyesindeki Alman Azınlıkları Çalışma Topluluğu'nun (AGDM) ilk koordinatörlüğünü yapmıştır. 2017 yılı Eylül ayında FUEN'in sorumlu müdürü olan Penzes, Delegeler Meclisi ve Başkanlık Makamının birbiriyle örtüşen kararlarıyla birlikte genel sekreter sıfatıyla FUEN'in devam edegelen çalışma faaliyetlerinin sorumluluğunu yönetmekle mükelleftir.

Eva Penzes konuyla ilgili demecinde ''Verilen bu yeni fırsat ve başkanlık makamının bana olan güveni nedeniyle çok müteşekkirim. FUEN kendi ekibini ve varlığını geçmişteki yıllar boyunca güçlendirerek, merkezi Flensburg, Berlin ve Brüksel'de olan üç büroyu işletmektedir. Çalışmamız organizasyona yeni bir görünürlük ve konsolide bir pozisyon sağlamıştır. 35 ayrı ülkeye ait 107 üye organizasyonuyla birlikte FUEN, Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar, halk grupları ve dil topluluklarının en büyük ve en nüfuzlu çatı birliğidir. Şahsen ben, bu yolu devam ettirmek, seleflerimin ve başkanlık makamının eski üyelerinin çabalarını takip etmek ve onların ideallerine sadık kalma çabası içersindeyim. Amacım, FUEN'in bilgiye dayalı örgütsel gelişimi olup, üye organizasyonlarımızın menfaatlerine hizmet etmektir'' ifadesini kullanmıştır.

Genel Sekreter Penzes sözlerine devamla ''2020 yılı bizler için özellikle zorluklarla karşı karşıya kalacağımız bir yıl olacaktır: Minority SafePack adlı girişim destek beyanlarını Avrupa Komisyonu'na sunmak suretiyle önemli bir safhaya ulaşmış ve Yerli Ulusal Azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası (EUROPEADA) bu yaz gerçekleştirilmektedir. Azınlık Bölgelerindeki Avrupai Forumlar, İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog ve Kendi Kendini İnşa Et Projesi kapsamındaki Alıştırma İmkanları gibi her yıl yapılan projeler ve de yıllık kongreler ve FUEN çalışma topluluklarının buluşmaları bunlara birer örnektir'' şeklinde konuşmuştur.

Basın bildirileri