Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack Adlı Halk Girişimi: Komisyonun Kamuya Açık Dinlenmesi ve Duyuruları İçin Yeni Süre Tanınması

Avrupa Komisyonu 19.Mayıs 2020 Salı günü, Avrupa halk girişimlerine ilişkin derleme, onaylama ve inceleme evreleri için tanınan sürelerin temdidine izin veren bir yönerge önerisini kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından KOVİD-19 Virüsü'nün bir Pandemi salgını olarak ilan edildiği (11.Mart 2020) tarihinde halk girişimine ait imza kampanyalarının derlenme süreci hala devam ederken, derleme evrelerine ait mevcut 12 aylık sürece 6 aylık bir temdidin ilave edilmesi önerilmişti. Tüm üye devletler anılan tarihten itibaren sözkonusu pandemiyi durdurmak veya yavaşlatmak için tedbir almış, ancak bu durum girişimci organizatörlerin yerel kampanyalar yapma ve kağıtlara yazılı olarak geçmiş destek beyanlarını derleme imkanına büyük ölçüde mani olmuştu. Üye devletlerin çoğunluğu tarafından veya AB-Üye devletleri nüfusunun %35'nden daha fazlasını temsil eden bir dizi üye devletin bu tarz tedbirleri devamlı olarak almış olması, ya da salgının yeniden patlak vermesiyle bu girişimleri aynı ölçüde etkileyen böyle tedbirlere yeniden başvurma zorunda kalmaları halinde ilgili düzenleme, komisyonun yetkisi vasıtasıyla ve bu girişimlere, veya derleme işlemlerine daha geç bir zaman sürecinde başlamış olan sair girişimlere tanınmış derleme süreçlerini uzatmak suretiyle tamamlanır. Bu yetki ise zamansal olarak sınırlandırılmıştır (toplam olarak en fazla 24 aya tekabül eden toplam derleme süreci kapsamındaki üç aylık uzatmalar olmak üzere)

Öneri, FUEN tarafından koordine edilen Minority SafePack adlı girişimin durumunu da düzenlemektedir. Menşe itibariyle 23.Mart 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda kamuya açık bir dinleme gerçekleştirileceği ve Avrupa Komisyonu'nun konumunu 10 Temmuz tarihinden önce bildireceği belirlenmişti. Öneri gereğince; ''bu ülkedeki kamu sağlığının durumu bu tarz etkinliklerin organize edilmesini tekrar uygun görmesi halinde, avrupai kurumların bu tarz etkinlikleri organize etmelerine müsaade edilmesi gereklidir''. Bu gibi hallerde Avrupa Komisyonu duyurusunu, Avrupa Parlamentosu'ndaki dinlemeyi takip eden üç ay içersinde yasal olarak geçerli bir girişime gösterdiği reaksiyon tarzında vermek zorundadır.

Bu yönergenin nihai metni Avrupa Parlamentosu ve Konseyinde kabul edilir edilmez yürürlüğe girer.

 

Basın bildirileri