Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack: Romanya'nn Temyiz Başvurusu 2.Üst İstinaf Mahkemesinde de Reddedildi

Avrupa Adalet Divanı 20.Ocak 2022 tarihinde Romanya'nın Avrupa Komisyonu'na karşı açtığı hukuki davada kararını açıkladı. Adalet Divanı, 1.İstinaf Mahkemesi tarafından verilen, komisyonun Minority SafePack adlı halk girişimini kaydetmekle yetkili olduğuna ilişkin kararını onayladı.

Mahkemenin basın bildirisinde şöyle denmektedir: ''Mahkeme, Birliğin değerleri ve hedefleri olarak azınlıkların haklarına saygı gösterilmesinin ve kültürel ve dilsel çeşitliliğin güçlendirilmesinin, bununla ilgili alanlarda Birliğin değerleri sıfatıyla dikkate alınmasının zorunlu olduğunu tespit ederken hiç bir yasal hatada bulunmamıştır''.

Komisyon, bir mahkeme kararı sonrasında MSPI adlı girişimi 29.Mart 2017 tarihli kararla kısmen kaydetmiştir. Romanya, 28.Haziran 2017 tarihinde kararın hükümsüz kılınmasını talep ederek, dava açmıştır. 1.İstinaf Mahkemesi 24.Eylül 2019 tarihli kararıyla bu davayı reddetmiştir. Romanya bunun üzerine temyize baş vurmuştur.

Adalet Divanı bu günkü kararında önce, avrupai bir halk girişimine ilişkin bir teklifin, "komisyon tarafından, anlaşmaları uygulaması doğrultusundaki birliğe yasal düzenlemeleri sunarken esas alacağı yetki kapsamını sarahaten aşmadığı takdirde, Komisyon tarafından kaydedileceğini'' hatırlatmıştır.

Adalet Divanı devamla şöyle demiştir ''Mahkeme, Romanya tarafından ileriye sürülen iddiaların aksine, ne Birliğin kuruluş değerlerini Birliğin yasal tedbirler alma konusundaki spesifik hedefleri ile eşit düzeyde tutmuş, ne de Birliğin yetkilerini yasal bir temele dayanmaksızın yasal düzenlemeler çıkartmak suretiyle, birliğin değerlerine saygı gösterilmesini sağlayacak kadar genişletmiştir. Mahkeme, birliğe ait yasal düzenlemelerin geçerli bir yasal temele sahip olmaları koşuluyla, azınlık hakları, kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı duyulması gibi, Birlik değerlerine saygı gösterilmesini sağlayabileceğinin de hedefleri arasında olabileceğini gerçekten haklı olarak tespit etmiştir''.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili, FUEN Başkanı ve aynı zamanda MSPI Girişiminin Koordinatörü olan Loran Vincze konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştır: ''Arada geçen zaman zarfında Minority SafePack adlı girişimi destekleyen bir milyonu aşkın imzayı toplamayı sağlamış olmamız ve Avrupa Komisyonu'nun önerilerimizle ilgili bir karara varmış olması nedeniyle Romanya'nın talebi önemini çoktan yitirmiştir. Ancak gelecek için için önemli ve cesaret verici olan husus, Avrupa Adalet Divanı'nın azınlık hakları, kültürel ve dilsel çeşitlilik konularında lehimize tutarlı bir şekilde karar vermiş olmasıdır.Ümid ederim k bu sonuç tarafımızdan başlatılmış olan hükümsüzlük davalarına da yansır ve Avrupa Komisyonu'nu MSPI önerileri temelinde yasal yönergeler hakkında önerilerde bulunmamaya matuf menşe kararından dönerek, üzerinde yeniden düşünmeye zorlayabilecektir''.

 

 

 

 

Basın bildirileri