Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Non-Kin-State Azınlıkları (Ana Yurdu Olmayan Azınlıklar) Korona Sürecindeki İlk Çevrimiçi Toplantısında Karşılaştıkları Zorlukları Müzakere Etti.

Anayurdu olmayan on farklı azınlığa (Kuzey Frizya, Rutenler, Bretonlar, Romanyalı Aromunlar, Sırplı Aromunlar, Bulgaristanlı Pomaklar, Kırım Tatarları, Azarbeycanlı Türk Meşetleri, Rusyalı Türk Meşetleri ve Rusyalı Lesgirler olmak üzere) mensup 13 temsilci 8 Temmuz tarihinde FUEN Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun ilk çevrimiçi toplantısına katıldı. Oturumu çalışma topluluğu başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen yönetti.

Çalışma topluluğu koordinatörü Arwid Martens tarafından organize edilen oturumun ana odak noktası ise; azınlıkların güncel durumu, katılımcıların azınlıkları ya da organizasyonlarının durumlarına ilişkin derlediği raporlar, KOVİD – 19 Salgını sırası ve sonrasında planlanan aktiviteler, üstesinden gelmek zorunda oldukları ve yendikleri sorunlar teşkil etti. Kongre, konferans ve festival gibi bir takım etkinliklerin iptal edilmesi, Sonbahar Mevsimine ve hatta gelecek yıla ertelenmek zorunda kalınması nedeniyle bir çok azınlık organizasyonunun faaliyeti oldukça kısıtlamaya maruz kaldı. Artan işsizlik veya yurtdışında çalışan vatandaşlarının işlerini kaybetmeleri sonucunda yurtlarına geri dönmeleri örneklerinden de görüleceği üzere bazı azınlıklar salgın nedeniyle ekonomik yönden oldukça etkilenmişti. Toplantı sırasında hükümetlerin buna benzer durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiklerini gözlemlemek çok ilginçti: Fransa'da Breton dili üzerinden yapılan tüm televizyon programları saf dışı kalmış, buna mukabil Kuzey-Makedonya'da Aromun diliyle yayın yapan televizyon programı ise günde üç saat süreyle uzatılmıştır.

Ancak bu süreç aynı zamanda dayanışmayı ve hayır işlerini örnek düzeyde ortaya koyarak, çevrimiçi eğitime, öz refleks sürecine ve program sayılarıyla çevrimiçi var oluşa dikkati arttırmıştır. Örneğin, Romanya'daki Aromun Topluluğu Aromunların 23.Mart tarihindeki ulusal bayramını oniki saatlik bir canlı yayın halinde, tüm Diaspora geçmişi, tarihsel müzakereleri, lirik şiirler ve canlı müzikle birlikte kutlamıştır. Anılan gösteri 20.000'den fazla insan tarafından izlenmiştir.

Çalışma Topluluğu sözcüsü Bahne Bahnsen, Non-Kin-State Çalışma topluluğu'nun yıllık toplantısının da çevrimiçi olarak yapılacağını duyurmuştur. Adıgeçen, azınlık dilleri ve topluluklarının asimilasyonu ve yok olması ile, bunun nasıl önlenebileceği hakkında konuşabilecek uzmanların davet edilmesi önerisinde bulunmuştur.

 

Basın bildirileri