Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca konuşuyor musunuz? Roma-Stip İnsan Haklarını Koruma Birliği Makedonya Cumhuriyeti'ndeki yardımcıların ilk saflarında yer aldı

Yukarıdaki Makale Roma-Stip İnsan Haklarını Koruma Birliği'nden Bay Shenaj Osmanov tarafından kaleme alınmıştır.

KOVID -19 hastalığı bulaştırırken bir seçim yapmaz ve virüs bir ayrımcılığa gitmez iken, ancak sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçları herkes için eşit düzeyde olmuyor. Enfeksiyondan korunmak için alınan önleyici tedbirlerin icraatı, hijyenin muhafazası, fiziksel mesafe ve de kendini bizzat izole etmeye ilişkin imkanlar hep aynı olmuyor. Halkın korunmaya muhtaç olanları ve marjinal grupları ile Romalar kendilerini korumada, veya gıda maddesi, tıp, hijyen ve konut gibi temel ihtiyaçlar konusunda kendilerini yeterli seviyede tatmin etme imkanına sahip değiller.

Olağanüstü hal ilanının başından itibaren anılan birlik, Roma-Stiplilerin hakları için diğer aktivistlerle birlikte olmak üzere – ki bizler ilk ve şimdiye kadar yeganeydik – tüm ülkedeki Roma yerleşme mahallerine yönelmiştir. Bir enfeksiyon endişesi açısından daha krizin patlamasından itibaren korunmak için zaman bile bulamadık, zira bizler yardımcılar olarak en ön saflarda vatandaşlarla devamlı olarak iletişim halindeydik. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı değerlendirdik, düzenli sosyal koruma hizmetlerinin gerçekleşip gerçekleştirilmesiğini kontrol ettik, her gün yeni ve olağanüstü tedbirleri yorumlamak suretiyle, bu tedbirlerin nasıl pratiğe geçirilebileceğini bulmaya çalıştık.

Olağanüstü halin ikinci ayı olan Nisan ayı sonunda bile ek tedbirlerin alınması konusunda bir cevap alınmadığı gibi, bunun dışında ayrıca ne daha önceden kararlaştırılan önleyici tedbirler, ne de düzenli bir sosyal koruma sistemi ve sosyal hizmetlerin uygulanması işlev görür halde değildi. Tüm ülkedeki sosyal merkezlerde görevliler mahallerinde yoktu, ya da hizmete amade değillerdi, veya çalışma yerlerinde yoklardı ve de bazı mahallerde Romalar haklarına düşenin yapılmasını talep ettiklerinde eziyete maruz kaldıkları oluyordu.

Yardıma muhtaç gruplara ve vatandaşları korumak ve onlara yardım elini uzatmak adına acilen uygulamaya geçirilmesi zorunlu olan çok spesifik ve kesin tedbirlere ait talepler, Başbakanlık, Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, Belediye Başkanları, merkezi ve yerel kriz koordine büroları aralarında olmak üzere tüm yetkili kurumlara intikal ettiriliyordu.

Adıgeçenler ya cevap vermiyor, veya bu işle yetkili olmadıklarını açıklıyor ya da yazılı şekilde yasa ve yönergelerde yazılanları şairane bir dille zikrediyordu. Kurumlara yöneltilen sorular ve cevaplarına Https://bit.Iy/2yul1Ov adlı link adresinden ulaşabilirsiniz.


FUEN 2020 yılının Mart-Haziran ayları arasında Avrupa azınlıklarının pandemi salgını sırasındaki durumu hakkında ''Koronaca Konuşuyormusunuz adlı bir anket yürütmüştür. Çevrimiçi – Anketi genel anlamda KOVID-19 ile ilgili olarak bilgilendirmeye sahip olabilmeye, hastalığın yayılmasıyla ilgili sağlık bilgilerine, bir azınlık dili üzerinden kurulacak bir acil yardım hattının mevcudiyetine ve keza bir azınlık dili üzerinden yapılacak çevrimiçi derse sahip olmaya odaklanmaktaydı. Alınan sonuçlara dair kısa bir rapora aşağıdaki Link adresinden göz atabilir ve tüm raporu PDF Formatı üzerinden indirebilirsiniz.

Bilimsel araştırmalara ait bu dizi Koronaca Konuşuyor musunuz? adlı projenin bir parçasıdır.

 

Basın bildirileri