Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca konuşuyor musunuz? İstanbul Rumları Ekümenik Federasyonu pandemi sürecinde sosyal dayanışma programı için yeni imkanlar yarattı

Aşağıdaki makale İstanbul Rumları Ekümenik Federasyonu‘na (EFC) mensup Nikolaos Ouzounoglouf'un katkısıdır.

İstanbul'daki Yunan-Ortodoks azınlığı, üyelerinin %98'i ana vatanları haricinde yaşayan yabancı ülkede hayatını sürdüren bir topluluktur. Bu nedenle üyeleri, içinde yaşadıkları çeşitli ülkelerde Korona !9 Virüsü'ne maruz kalmaktadırlar.

Helen Cumhuriyeti tarafından tüm Yunan vatandaşları ve sakinlerinin yararına tam zamanında ve gecikmeksizin alındığı Yunanistan'da bu tedbirler başarılı olmuştur. Yurtdışında yaşayan bu toplumun ana kentleri olan İstanbul'un dışında yaşamaya zorunlu olan bir çok üyesi, geçmişte maruz kaldıkları göçe zorlama ve vatandaşlıktan çıkartılma nedeniyle ciddi sosyal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya kaldıklarına inanmaktadırlar. Bu nedenle EFC geniş kapsamlı bir sosyal dayanışma programını devamlı olarak icra etmektedir. Pandemi süresi boyunca bu programın süregelmesini teminen bir takım yeni imkanlar bulunmuştur. Örneğin; EFC tarafından gıda maddeleri ve temel ihtiyaçlara ulaşım garantisi gibi. Burada hijyen malzemeleri de dağıtılmaktadır.

Pandemi azınlık cemaati için İstanbul'da da stres yaratmıştır.Türk Kızılay Kurumu azınlık mensuplarına destek vermiştir. New York'taki Azınlık mensupları pandemi durumu nedeniyle stresli bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını sanmaktadırlar.

EFC, Pandemi süresi boyunca bir çok İnternet Semineri düzenlemiş ve 10.Mayıs 2020 tarihinde EFC ile Yeniköy Yunan – Ortodoks cemaati işbirliği içinde İstanbul'daki salgınlar ve yunan – ortodoks cemaati hakkında bir konferans düzenlemiştir.

EFC Araştırma Grubu pandemi süresinde, KOVİD 19'da dahil olmak üzere virüslerle mücadele etmek için kısa dalga ışınları rezonans fenomeninden yararlanıldığı yeni bir metod geliştirmiştir. Anılan metod, hem tesislerin dekontaminasyonunda (kimyasal, biyolojik ve atomar artıklardan arınmada) kullanıldığı gibi, gelecekte tedavi yöntemi olarak ta hizmet verecektir. Bu yeni metod Mayıs ayında Yunan ve Türk makamlarına pandemi ile mücadelede muhtemel bir kullanma yöntemi olarak sunulmuştur.

FUEN 2020 yılının Mart-Haziran ayları arasında Avrupa azınlıklarının pandemi salgını sırasındaki durumu hakkında ''Koronaca Konuşuyormusunuz adlı bir anket yürütmüştür. Çevrimiçi – Anketi genel anlamda KOVID-19 ile ilgili olarak bilgilendirmeye sahip olabilmeye, hastalığın yayılmasıyla ilgili sağlık bilgilerine, bir azınlık dili üzerinden kurulacak bir acil yardım hattının mevcudiyetine ve keza bir azınlık dili üzerinden yapılacak çevrimiçi derse sahip olmaya odaklanmaktaydı. Alınan sonuçlara dair kısa bir rapora aşağıdaki Link adresinden göz atabilir ve tüm raporu PDF Formatı üzerinden indirebilirsiniz.

Bilimsel araştırmalara ait bu dizi Koronaca Konuşuyor musunuz? adlı projenin bir parçasıdır.

 

Basın bildirileri