Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca konuşuyor musunuz ? Belçika'daki Almanca konuşan topluluk Korona ile mücadele kriz ekibinde temsil edildi.

KOVID – 19 Pandemisinden oldukça etkilenmiş olmasına rağmen, Belçika vatandaşları söz konusu virüsle mücadele kapsamında alınan uzun soluklu örnek tedbirler sayesinde , hastalığın daha da kötü boyutlara oluşmasına karşı eşit ölçüde korunmuş olup, Almanca dilini konuşan topluluk hiç bir şekilde mağduriyete maruz kalmadı.

Belçika'daki Almanca konuşan topluluk olayın başlangıcından itibaren Belçika hükümeti tarafından karar sürecine dahil edildi. Belçika Korona Virüsü ile mücadele kapsamında olmak üzere, içersinde Belçika'da yaşayan tüm toplulukların başbakanları vasıtasıyla temsil edildiği bir kriz ekibi oluşturmuş olup, bunlar arasında Almanca konuşan Belçikalıları temsilen Almanca Konuşan Topluluk Başbakanı (DG) Oliver Paasch'da yer almıştır. Anılan kriz ekibinin görevi, Belçika için alınacak tüm tedbirleri tespit etmektir. Bu bağlamda olmak üzere DG'nin yetki alanı dahilinde kalan tedbirlerin hepsi birden, tüm Belçika için alınması genel anlamda tespit edilen tedbirlere tabi olacaktır. ProDG adlı kuruluş temsilcisi Fabrice Maassen FUEN'e karşı yaptığı açıklamada, çalışmalarını bu konuda Belçika'nın diğer bölgeleriyle sıkı bir işbirliği içinde yapacaklarını ifade etmiştir.

Almanca dilini konuşan topluluk zaten tamamen kırsal bir bölgede yaşamaktadır. Bu nedenle onlar için sözkonusu sosyal mesafeye riayet ederek, 1,5 m.lik minimum mesafe aralığına dikkat etmelerinin gayet kolay olacağını belirtmiştir.

Bay Maassen sözlerine devamla ''Almanca konuşan Belçikalılar şimdiye kadar alınan tedbirlere büyük bir disiplinle riayet etmiştir. Ancak karşımıza çıkan spesifik problem sınırların kapanmasıdır. Coğrafi olarak Alman-Belçika ve Lüksemburg-Belçika sınırı konumunda yaşamamız nedeniyle durumumuz özellik arzetmektedir. Sınırların şu an için kapatılması nedeniyle günlük yaşamımız yoğun şekilde tahdide uğramaktadır'' demiştir. Ümid edilir ki; sınırlar daha uzun süre kapalı tutulmasın: Planlamalara göre sınırlar 15 Haziran'dan, belki de daha önce tekrar açılacaktır. Gerekli seyahatlar için daha şimdiden istisnalar mevcuttur.

Her türlü durumda 60.000 üyeye sahip bulunan bu topluluk, tüm Avrupa'daki dil topluluklarının ve azınlıkların üstesinden gelmek zorunda olduğu bu tarz tedbirlerden etkilenmemektedir. Korona Virüsü hakkındaki tüm bilgilendirmeler Almanca'ya çevrilmek zorunda olmakla birlikte, burada bir gecikme oluşmamaktadır. Bilgilerin Fransızca ve Hollanda dilleriyle açıklanmasını takip eden bir veya iki gün içersinde aynı bilgiler Belçika hükümeti'nin resmi internet sayfasında Almanca olarak ta duyurulmaktadır.

Link Adresleri:
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6711/
https://www.grenzecho.net/ (Almanca bağımsız günlük gazete her gün haber yapıyor)
https://brf.be/ (Almanca yayın yapan kamu radyo istasyonu her gün haber yapıyor)


FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu olaysal çalışmalar Corona konuşuyor musunuz projesinin devamı mıdır acaba ?

 

Basın bildirileri