Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca konuşuyor musunuz ? Alman Sinti ve Roma Merkez Konseyi Bir çok ülkede KOVID 19 Salgını Boyunca Görülen İnsani Kriz ve Artan Irkçılık İkazında Bulundu.

Krizle birlikte Pandemi ve buna karşı gösterilen reaksiyonların küresel boyuttaki mevcut eşitsizliklerin diğer olaylardan daha da fazla olduğunu ve hatta onları derinleştirdiğini açıkça ortaya koymuştur. Almanya ile Dünya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki bir çok insan pandemi salgınının bastırılmasını teminen başvurulan tedbirlerden ve de KOVID-19 virüsün'den hastalanarak güç bir duruma düşmüştür. FUEN'in üye organizasyonu olan bizler, Alman Sinti ve Roma Merkez Konseyi'ne başvurarak, Almanya'daki Sinti ve Romaların durumu hakkında genel bir bilgi elde etmek istedik.

Merkez Konseyi bize sanatkar veya el sanatları dalında serbest meslek erbabı olarak çalışan Sinti ve Romaların tabii ki, bilhassa ekonomik alanda alınan kısıtlamalardan, aynen çoğunluk toplumu mensupları gibi fazlasıyla etkilendiğini açıkladılar. Göçmen Roma Ailelerinin ebeveynleri mekan, teknik ve bilgi zaafiyeti nedeniyle çocuklarına evde öğretim konusunda kısmen destek verememektedir. Bu durum Almanya'daki diğer marjinal gruplar ve göçmenler için de geçerlidir. Özellikle Almanca dilinin okunup yazılmadığı evlerde bu hal, çocukların eğitim alanındaki mağduriyetine yol açabilmektedir.

Almanya'daki durum, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar'da bilhassa sıcak su veya temel alt yapı ile yeterli tıbbi bakım imkanlarından kopuk ayrı yerleşim alanlarındaki bir çok Romalının durumuyla kıyaslanamaz. Merkez Konseyi daha 2020 Mart Ayı ortalarından itibaren medyada pro aktif olarak tüm Avrupa'daki Roma ve Sintilere karşı giderek artan bir ırkçılığın rizikoları ve Roma Topluluklarının Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da maruz kaldıkları insani krizle uğraşı vermiştir. Romaların şiddet kullanılmak suretiyle iskan bölgelerinden kopartılarak, her türli tıbbı bakımdan mahrum bırakıldığı ve gıda maddesi ve günlük ihtiyaç malzemelerinin tedariğinden uzaklaştırıldığı
bu durum, fevkalade tehdit edici bir uygulama arzetmektedir (Linkzu:https://zentralrat.sintiundroma.de/en/central-council-of-german-sinti-and-roma-warns-of-racism-in-the-corona-crisis/).

Almanya'daki bir çok köklü gazete ve televizyon istasyonu, mevcut yapısal eşitsizlikler ve de artan ırkçılık nedeniyle Roma Topluluklarının KOVID-19 Virüsü bağlamındaki özel zaafiyetinden bahsetmektedir. Hatta iyi niyetli haberlere dahi, çevrim içi olarak çoğu kez şiddet, baskı ve Roma ayrımcılığı çağrısında bulunan ırkçı yorumlar eşlik etmektedir.Merkez Konseyi, ilgili medya sunumcularından gereken sorumluluklarını yerine getirmelerini ve bu tarz çevrim içi yorum alanlarını gözetim altında tutma ve modere etmeleri çağrısında bulunmaktadır.

Ancak görülmektedir ki; Korona Krizi içinde bir nevi çingene düşmanlığı virüsü tezahür etmekte ve azınlık bir kaç ülkede günah keçisi sıfatıyla itham edilmektedir. Sosyal medya ve bilhassa çevrim içi medyası ile yaygın akım kültür medyasının yorum bölümlerinde kindar çağrılar çevrim içi yoluyla yayılmaktaıdr.

 

 

 


Bilinç zaafiyeti, hatta medya ve sosyal medya platformunda çingene düşmanlığı ile ilgili olarak görmezlikten gelme ve inkar hüküm sürmekte olup, bu durum ise halen internette çingene düşmanlığına karşı gözetim, müdahale ve yaptırımların cüzi şekilde yer almasına sebebiyet vermektedir.

Alman Sinti ve Roma Merkez Konseyi iftiracı ve ırkçı medya makalelerinden ve de KOVID-19 Pandemisi ile bağlantılı olarak Sinti ve Romalar hakkında tahrifata uğramış haberleri belgelemiştir. Çevrim içi alanında gerekli adımlar atılmasına karşı özellik arzeden manialar mevcut olup, internet sayfaları yurtdışında ev sahiplerinin barınağı altında sunulmaktadır. Bir Alman servisince sunulan Internet sayfasını da ilgilendiren şikayet mektupları ise kabul görmemektedir.

Merkez Konseyi konu hakkında '' KOVID-19 Pandemisi kapsamında giderek artan kin söylemlerini çevrim içi olarak gözlemlerken, şu anda sistematik bir gözetim, tüm olaylara müdahale etme, şikayet ve cezai takibat işlemlerini başlatma kapasitelerine haiz değiliz'' ifadesini kullanmıştır. İşte bu nedenledir ki; anılan organizasyon bir yılı aşkın bir süredir Almanya'da çingene düşmanlığına karşı bir gözetim ve bilgilendirme kurulunun tesisi için uğraşı vermektedir.

Merkez Konseyi kamuda ve medyada çingene düşmanlığına karşı mücadele için yoğun çaba vermekte ve önemli konular hakkındaki neşriyatları yayımlamaktadır.

Merkez Konseyi ve Alman Sinti-Roma Dökümantasyon ve Kültür Merkezi, Almanya'nın İnternet sistemindeki kindar söylemleri konusunda yetkili olan kurum olan jugendschutz net. ile 2018 yılında duyurulan spesifik bir görsel monitor sistemini geliştirmiştir.

Alman Sinti ve Roma Merkez Konseyi'ne bu habere ilişkin katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu olaysal çalışmalar Corona konuşuyor musunuz projesinin devamı mıdır acaba ?

 

Basın bildirileri