Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca biliyor musunuz? Çevrimiçi iletişim Estonya'daki yaşlanan Alman topluluğu için en mükemmel alternatifi oluşturmuyor

Estonya'daki Alman Derneği, yılın hemen başlarında en yaşlı üç kurucu üyesini kaybetmesine rağmen, dernek başkan Bayan Erika Weber geçtiğimiz Mayıs ayına kadar geçen süreçte üyelerinden hiç birininin Koronavirüsü'nden dolayı çok şükür kaybetmediklerini ifade etti.

Bayan Weber sözlerine devamla; Estonya'daki genel durumun cüzi finansman nedeniyle çok güç olduğunu belirtti ve ''Estonya Devleti'nin azınlıklara her yıl sağladığı destek 750.- Avro'ya tekabül etmektedir. Söz konusu cüzi finansman sadece aktivitelerde bazı eksiklilere sebebiyet vermekle kalmayıp, bir de azınlıkların sayısında azalmaya meydan vermektedir. Varlıklarını idame nedeniyle genç insanların çoğu Estonya'yı terkederek, İngiltere, İsveç veya Avusturya gibi diğer ülkelere yerleştikleri için, gençlik çalışmaları da bu nedenle haliyle tehlike arzetmektedir. Dernek buna rağmen, toplantıları mümkün olduğu kadar fazla sayıda düzenleyerek, önemli olayları ve tatil günlerini birlikte kutlamaya çaba vermektedir.

Topluluk üyelerinin çoğunlukla yaşlı insanlardan oluşması, bilgisayar sahibi olmamaları ve salgın hastalığa karşı nasıl davracaklarını bilmemeleri nedeniyle Pandemi süreci mevcut durumu daha da kötüye sürüklemiştir. Bu nedenle çevrim içi aktiviteler geniş anlamda icra edilememiş olup, üyelerin çoğu hala posta yoluyla bilgilendirilmiştir.

O halde resmi bildiriler Estonya'daki azınlık topluluklarına acaba ne şekilde ulaştırılabilmektedir ? İşte bu soruyu Ulusal Azınlıklar Estonya Birliği Çatı Kuruluşu derneğinin (Estonien Union of National Minorites) Başkanına yönelttik. Bayan Natalia Ermokov bize, kendilerinin Pandemi süreci boyunca Eğitim Bakanlığı ve Uyum Merkezinin süpervizyonu altında bulunduğunu ifade etti. Azınlık organizasyonları üyelerinin aslında bilmek zorunda olduğu tüm bilgilerin Ulusal Azınlıklar Estonya Birliği Başkanı sıfatıyla kendisine iletildiğini belirtti. Kendisinin de bu bilgileri Estonya ve Rusça olarak Ulusal Azınlıklar Estonya Birliği'ne üye olan organizasyonların tüm üyelerine intikal ettirdiğini açıkladı.

Bunun dışında Kültür Bakanı Tönis Lucas, Kültür Bakanı Asistanı Profesör Pirate Hartman, Uyum Merkezi Yönetmeni Irene Käosaar ve diğerleriyle bir araya gelinerek, Pandemi Salgını ve önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen olaylarla ilgili konuları süzgeçten geçirdik. Bayan Ermakov bizlere toplantı sırasında sorulan tüm soruların farklı diller üzerinden yöneltildiğini de ifade etti.

Resim: AGDM Sözcüsü Bernard Gaida Bayan Erika Weber'i ziyaret ederken görülüyor.
Görüntülü Delil: Bernard Gaida

FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu bilimsel araştırmalar, ''Koronaca konuşuyor musunuz'' projesinin devamıdır.

Basın bildirileri