Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca Konuşuyor musunuz ? Batı Trakyalı Türk Organizasyonları İhtiyaç Sahipleri İçin Maske İmal Etti.

Batı Trakya Azınlığı Akademisyenler Birliği ve Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi temsilcileri, Batı Trakya Türk Toğluluğu'nun pandemi salgını ile oluşan durumun üstesinden gayet iyi şekilde geldiğini FUEN'e anlattılar. Onların düşüncesine göre bu başarı her şeyden önce, Yünan Hükümeti'nin bütün ülkede aldığı tesirli ve verimli tedbirlerle bağlantılıydı. Bu nedenle Yunanistan, Korona virüsü ile uğraşı veren Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldı. 27.Mayıs 2020 tarihi itibariyle Yunanistan'daki toplam 2892 vaka görülürken, bunlardan 173'ü ölümle sonuçlandı.

Türk azınlığının en yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya Bölgesi Rodoplar Eyaleti'nde sadece münferid bir kaç vakaya rastlandığı gibi; toplam olarak bir ölüm olayı yaşandı. Organizasyonlar konu hakkında yaptıkları açıklamada ''Pandeminin hüküm sürdüğü son iki ay zarfında azınlık mensuplarımız Yunan hükümeti tarafından alınan tüm tedbir ve önlemleri harfiyen yerine getirerek, karşılıklı olarak birbirlerine de dikkat ettiler. Azınlık ve çoğunluk toplumunun durumla ilişkisi arasında önemli bir fark görülmedi. Hatta azınlık mensuplarının daha da dikkatli olduklarını ve Korona Rizikosu ile ilgili alınan tedbirlere riayet ettiklerini tespit ettiğimizi dahi söyleyebiliriz'' demişlerdir.

Paskalya süresi boyunca ezan okunması nedeniyle ortaya bir sorun çıkmıştır. Tüm kilise ve camiler çoktan kapanmış olup, ibadet edilmesine müsaade edilmemişti. Atanmış müftülerin yetkili olduğu camilerde ezanın mikrofon vasıtasıyla okunması bile yasaklanmıştı. Azınlık toplumunca kabullenilmiş ve atanmış müftülerin yetkili olduğu camilerde ise faaliyetleri devam etmiş ve günde beş kez ezan okutulmuştur. Ancak camilerin kapalı kalması ve insanları evlerinde namaz kılmaya çağrıda bulunması asabiyle bu durum sağlık açısından bir riziko yaratmamış ve korona vakasını hiç etkilememiştir.

Azınlık ve çoğunluk toplumları mensupları oranının eşitlik arzettiği Gümülcüne cemaatinde dikkate şayan bir uygulama görülmüştür. Resmi makamlar motorlu araçlarla Türk ahalinin oturduğu semtlerde seyrederken, duyuruları ve ikazları Türkçe ilan etmiştir. Ancak bu güzel örnek, azınlığın büyük ölçüde yaşadığı bir diğer şehir olan İskeçe'de bir yankı uyandırmamıştır.

Yunanistan'da tüm resmi ve azınlık okulları kapatılmıştı. Yunanistan hükümeti 1.Haziran 2020 tarihinden itibaren ilk okulları azınlık okullarıyla birlikte tüm ülkede açmıştır. Kafeterya ve restoranlar da bir kaç tedbir alınması kaydı şartıyla keza açılmıştır. Ancak sözü edilen bu açılışlar yeni Korona vakalarına neden olmuş ve vaka sayısının tüm ülkede artmasına sebebiyet vermiştir. Batı Trakya türkleri bu açılışlardan etkilenmiştir.

Azınlık Topluluğu binlerce koruyucu maskeyi imal edip, insanlara ve birliklere dağıtmayı icra etmiştir. Koruyucu maskelere karşı duyulan yüksek talep, aşırı fiyatlar ve taleplerin cüzi düzeyde karşılanması nedeniyle insanlar maske bile bulamamıştır. BTAYTD ve DEB Partisi sözcüleri yaptıkları açıklamada ''Bir çok azınlık köyünde kadınlar maskeleri evlerinde dikip hazırlamıştır. Bu pratiğin insanlara sadece ekonomik yönden değil, aynı zamanda maskelerin elde edilmesine ilişkin problem açısından da yardımcı olduğuna inanmaktayız.

 

BTAYTD, DEB Partisi ve diğer azınlıklara ait sivil toplum kuruluşları olarak aynen İskeçe Türk Birliği ve Gümülcüne Türk Gençler Birliği gibi maskelerin dağıtım organizasyonunu yapmaktayız. Maskelerin bir kısmı azınlık topluluklarına ve hekimler odasına dağıtılmaktadır'' demiştir.

Bir başka güzel uygulama olarak atanan müftülerin (dini yönetici) camileri ibadete kapatmasını ve ahaliyi, özellikle rizikonun fazlasıyla yüksek olduğu Ramazan ayı boyunca, tedbirlere riayet etmeleri doğrultusunda ikaz etmesini gösterebiliriz. Gümülcüne ve İskeçe kentlerinin atanmış müftüleri Korona Virüsü Pandemisi'nden ağır ölçüde mağdur olan insanlar için bir yardım kampanyası düzenlemiş ve yüksek bağışlar sağlamışlardır.

BTAYTD ve DEB Partisi Korona kapsamında alınan tedbirler hakkındaki bilgileri üyelerine duyurmuş olup, BTAYTD ise bölgesel tabipler odasına bağışta bulunmuştur.

İskeçe Türk Birliği sokağa çıkma kısıtlaması sırasında genç üniversite öğrencilerine resim kursu düzenleyerek bir resim aksiyonu tertiplemiş ve evde kal çağrısı hakkında bir şarkı hazırlamıştır.

FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu bilimsel araştırmalar, ''Koronaca konuşuyor musunuz'' projesinin devamıdır.

 

Basın bildirileri