Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

İtalya'daki Slovenler: İtalyan Parlamentosu’nda parlamenter sayısının Sloven temsilcileri olmaksızın azaltılması kabul edilemez

İtalya'daki Slovenlere ait çatı organizasyonları olan SKGZ ile Sloven Organizasyonları SSO-Meclisi, parlamenterler sayısının indirilmesiyle yapılacak olan anayasa değişikliği ile ilgili olarak 20 ve 21 Eylül tarihlerinde duyurulan referandum çağrısı nedeniyle büyük endişe içinde. İtalyan Anayasası'nın 56, 57 ve 59.maddelerinde, siyasi masrafların azaltılması için reform tarzında yapılacak olan sözkonusu değişiklik, parlamentodaki temsil edilmeyi değiştireceği için genel itibariyle şu an için kabul edilemeyecek hassas bir konu arzetmektedir. SKGZ ve SSO adlı organizasyonlar, demokratik şekilde yönetilen ülkelerde parlamenter temsilciliğin, mümkün olan en büyük sosyal ve bölgesel temsilcilik temel unsuruna bağlı kalarak organize edilmesi zorunluluğundan yanadırlar. Henüz somut şekilde uygulanmayan ve 38/2001 No'lu Koruma Yasası kapsamında kalan koruma kanunu uyarınca Sloven Ulusal TopluluğuTemsilciliği de bu bağlamda düzenlenmek zorundadır.

Slovenler, daha savaş sonrası dönemi öncesinde de İtalya Parlamentosu'nda hep temsilci bulundurmuştur. I.Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda Sloven temsilciliği, Slovenler ve Almanlardan oluşan müşterek bir azınlıklar listesi halinde hazırlanmış, 2.Dünya Savaşı sonrasında Sloven parlamenterler daima sol veya merkez sol partiler listesine seçilmiştir.

Parlamenterler sayısının azaltılması, normal olarak Friaul—Julisch Venetien'de seçilen milletvekilleri ve senatörler sayısını yarıya indirecektir. Seçim şartları şimdiye kadar olandan çok daha zorlaşacağı için, bu durum hem eyalet bölgesini hem de Slovenleri ilgilendirecektir. Son 2018 ve 2013 her iki seçimlerine ait sonuçlar bu bağlamda olmak üzere birer alarm çanıdır.

Yeni seçim kanunu tasarısının koruma kanununun 26.maddesinde Sloven Temsilciliği ile ilgili öngördüğü soruyu görmemesi SKGZ ve SSO Çatı Kuruluşlarını da bu konuda hayal kırıklığına uğratmıştır. Parlamentoda uzun süredir var oluşu ve İtalyan azınlığına ait bir sandalyenin parlamentosunda garanti altına alındığı Sloven Cumhuriyeti ile yürütülen iyi ilişkiler nedeniyle Sloven Ulusal Topluluğu parlamenterleri sayısının bu tarzda azaltılması centilmenlik dışı ve kabul edilemez bir şeydir. Bu nedenle SKGZ ve SSO adlı çatı birlikleri İtalya'daki Sloven Ulusal Topluluğu mensuplarını, temsilciliklerinin sayısının azaltılmasını ciddiyetle düşünme ve bir referandum ile ''HAYIR'' cevabı verme çağrısında bulunmuştur.

İşbu basın bildirisi SKGZ Başkanı Bayan Ksenja Dobrila ve SSO Başkanı Bay Walter Bandelj tarafından imzalanmıştır.

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lorant Vincze Temmuz ayı sonunda Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberta Casellati ile Milletvekilleri Odası Başkanı Robert Fico'ya yazdığı bir mektupla bir Sloven Temsilciliği tesis etmeleri talebinde bulunmuştur. Başkan Vincze mektubunda İtalya'nın 38/2001 sayılı koruma yasasıyla gösterdiği angajmanı överek, dilsel ve etnik toplulukların politik temsilciliğinin bir ülkede demokrasiye verilen yüksek öneme işaret ettiğinin altını çizmiştir. Vincze İtalya'nın azınlıklara ait temel hakların tanınmasını temin eden anayasal hükümlerini överek,anayasanın 3. ve 6.maddelerine vurgu yapmıştır.

FUEN Başkanı, Sloven azınlığın İtalya Parlamentosu'nda temsil edilmesinin halen hazırlık safhasında bulunan yeni seçim yasasıyla birlikte gerçekleştirilmesinin zorunluluğuna vurgu yapmıştır. Vincze'ye göre; kendi haklarını özerk şekilde temsil edebilmeleri için dilsel ve ulusal azınlıklar uygun ölçüde temsil edilmelidirler. Başkan büyük bir başarı sergileyen ve İtalya'daki Ulusal Sloven Azınlığın da katıldığı MSPI adlı avrupai halk girişimine bu anlamda işaret etmiştir.

FUEN Başkanı Lorant Vincze Senato ve Milletvekilleri Odası Başkanlarına gönderilen mektupları, Slovenya'nın İtalyan ve Macaristan Ulusal Topluluklarına Büyük Millet Meclisinde sunduğu örnek teşkil eden politik temsilcilikten bahisle sonlandırmıştır. Vincze'ye göre bu model, İtalya'daki Sloven Ulusal Topluluğun İtalya'daki politik yaşamın
aktif bir protagonist (baş kahraman) olarak yaşayacağı ideal bir modeldir.

Sloven Organizasyon (SSO) Meclisi Hakkında Daha Fazla Bilgi:

Sloven Organizasyonu (SSO) 16.Aralık 1976 tarihinde İtalya'nın Görz şehrinde, hristiyanlığı, demokrasiyi ve sloven halkına aidiyet duyan tüm kurum, organizasyon ve dernekleri birleştirme amacıyla hayata geçirilmiştir. İtalya'daki Sloven ahalinin çatı kuruluşu olarak hareket eden Sloven Organizasyon Meclisi İtalya'nın Gorizia (Görz), Triest ve Udine kentlerinden gelen slovenler tarafından kurulmuştur.

Anılan Meclis Sloven benliğine, dile ve Friaul-Julisch Venetin'deki bu günkü toplumun tüm alanlarındaki yaşam bölgelerine aidiyet sağlamayı uygulamakta ve üç tüzükle kemikleşmiş olan sadakat prensiplerine değer vermektedir. Meclis, üye kurumları, organizasyonları ve dernekleriyle birlikte kültür, spor, eğitim, sosyal ihtimam, müzik, politika ve ekonomi alanlarında aktiftir. Sloven Organizasyon Meclisi 2019 yılından beri FUEN üyesidir.

Basın bildirileri