Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

İletişim Personeli Olarak Çalıştırılacak Eleman için Münhal İşyeri İlanı

FUEN Kuruluşu Avrupa'daki azınlıkların menfaatlerini bölgesel, ulusal ve özellikle de Avrupa bazında temsil etmektedir. FUEN, 35 ayrı Avrupa ülkesindeki 100'ü aşkın üye organizasyonu ile olmak üzere, Avrupa'daki yerli ulusal azınlıkların en büyük çatı birliğidir. FUEN, Avrupalı azınlıkların muhafazası, kimliklerinin, dillerinin, kültürlerinin, haklarının ve yegane olmalarının teşvik edilmesi doğrultusunda çaba gösteririr. 1945 yılında Paris'te kurulan FUEN'in  bugün Flensburg, Berlin ve Brüksel gibi üç ayrı şehirde standart bürosu vardır.

 

Ekibimizin desteklenmesini teminen, mümkün olan en kısa zaman zarfında işe başlatılmak üzere bir iletişim personeli arayışında olup, ilgilinin görevleri aşağıda maruzdur:

 

* FUEN'in sürekli bilgilendirme ve kamusal  çalışmalarında Almanca diliyle hizmet vermek

* Kamusal çalışma tedbirlerinin planlanması ve uygulanmasında müştereken çalışmak.

* Çevrimiçi formatında çeşitli editoryal çalışmalar ifa etmek

* FUEN'in sosyal ağlarındaki web sitelerinin ve forumlarının sürekli bakımını sağlamak

* FUEN Proje teşebbüslerine medya desteği vermek

* Basın bildirilerini ve katkılarını düzenlemek.

* FUEN'in Almanca diliyle yapılacak basın işlerini koordine etmek.

 

Profili:

 

* İlgili dalda üniversite tahsilini mezuniyetle tamamlamış olmak

* Haberleşme ve çevrimiçi gazetecilik alanında editoryal mesleki deneyim sahibi olmak

* Belirgin  telaffuz  ve yazı yazma hissiyatına vakıf olmak

* 3 yıllık mesleki deneyim.

* Esneklik, seyahate katılıma hazır ve angaje olmak.

* Ekip becerisi, iletişim yeteneği ve  bağımsız çalışma.

* Çok dillilik, ana dili Almanca olmak üzere, görüşmeleri seri ve emin şekilde yürütebilecek seviyede İngilizce bilmek, bölgesel ve azınlık dilleri de dahil olmak üzere ayrıca diğer diller hakkında bilgi sahibi olmak arzuya şayandır. 

* İlgili Ofis programları konusunda deneyim sahibi olmak

 

Kondisyonlarımız:

 

* Dinamik ve motive olmuş bir ekip içinde müşterek dizayn

* Atraktif ve çok yönlü bir çalışma çevresi

* Değişken çalışma saatleri ve mobil çalışma imkanları

* TVöD Bund (Kamu Ücret Tarife Sözleşmesi Uyarınca Ödeme) 

 

Şartlara eşit düzeyde sahip olmaları halinde ağır düzeyde engelli olanlara IX. Federal Sosyal Kanunu uyarınca öncelik tanınacaktır.

 

Esasen haftada 20 iş saatine tekabül edecek bir çalışma ilişkisi çerçevesinde iştigale çaba göstermekle birlikte, serbest çalışma opsiyonunu da ihtimal dahilinde tutmaktayız.

 

 

 

 

 

Başvuru ile ilgili açıklayıcı belgelerinizi, işe en erken başlama tarihinizi de belirtmek suretiyle en geç 01.03.2021 tarihine kadar tercihen aşağıdaki elektronik posta adresine göndermenizi memnuniyetle  bekleriz: [email protected]

 

Daha fazla bilgiyi FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes nezdinde hem [email protected] elektronik posta adresinden, hem de +49 30 364284050 telefondan ulaşabilirsiniz

 

Basın bildirileri