Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN'in Halk Nüfus Sayımına İlişkin WEB-Semineri ve Bunun Avrupa'daki Ulusal Azınlıklar Açısından Önemi

39 Avrupa ülkesinde yapılacak halk nüfus sayımları nedeniyle 2021 ve 2022 yılları Avrupa azınlık toplulukları için belirleyici yıllar olacaktır. FUEN bu vesileyle olmak üzere 22.Haziran Salı günü Avrupa saati ile 15.00'den itibaren halk nüfus sayımları ve bunun Avrupa'daki azınlık toplulukları için önemi hakkında bir WEB-Semineri organize etmiştir.

O halde ulusal halk nüfus sayımları bir çok azınlık için acaba neden bu kadar önem arzetmektedir ?
Büyüklüğün tespiti ve ulusun, ya da azınlık ahalisinin orantı payı bir çok ülkede halk nüfus sayımlarının önemli bir unsurunu teşkil etmektedir.ulusların ahali içindeki bileşim yapısı politik kararlar için önem arzetmekte ve bir azınlık topluluğunun tanınması için ekseriyetle ön şart oluşturmaktadır.

Belirli bir ulus veya azınlık mensubu olan insanların sayısı ne kadar fazlaysa, bir topluluk, bölge veya bir ülkede yaşayan ulusal azınlıkların tesiri de o kadar büyük olmaktadır. Bu durum büyüklüğünün resmen tanınmasını ve bunun sonucunda da, toplulukların finansman yönünden desteklenmesini, eğitim haklarını ve dil kullanımını da tayin eder. Örneğin, azınlık diliyle tedrisat yapacak bir okul açma, veya resmi makamlar nezdinde azınlık dilini kullanma hakkı çoğunlukla azınlığın boyutuna ve ahali içindeki yüzde pay oranına tabi olmaktadır.

Avrupa Ulusları Federal Birliği Halk nüfus sayımları konusunu ve bu insanlardan ne kadarının bir azınlığa ait olduğunun belirlenmesindeki önemli rolünü ve böylece doğrudan olmasa bile, içinde yaşadıkları ülke tarafından nasıl bir davranışan maruz kaldıklarını ele alacaktır. Anılan WEB-Seminerinde başarılı olmuş uygulamalar, bu alandaki uzmanlarca sarfı nazar edilen pratikler, halk nüfus sayımlarının icraatında birikim sağlamış kadın ve erkek politikacılar tarafından sunulacaktır.

 

 

Basın bildirileri